Skaitymo metai - Naujienos:2013 m. Bičiulių premija paskirta Gintarui Bleizgiui

Naujienos

2013-02-26
2013 m. Bičiulių premija paskirta Gintarui Bleizgiui


Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2013 m. Bičiulių premiją skyrė poetui Gintarui Bleizgiui, Metų vertėjo krėslo mecenatui, už indėlį puoselėjant aukštojo meno mecenatystę.

Metų vertėjo krėslo premiją už geriausią pastarųjų vienų metų grožinės literatūros ir meninės eseistikos vertimą į lietuvių kalbą kasmet vasario mėnesį teikia Lietuvių PEN centras, remiamas Lietuvos kultūros ministerijos. Premiją sudaro diplomas, Kultūros ministerijos skiriama piniginė dalis ir krėslas. 

Medinį krėslą, kasmet vis kitokį, šiam tikslui dovanoja poetas, kritikas, eseistas ir verslininkas Gintaras Bleizgys. Taigi jo dėka jau 13 grožinės literatūros vertėjų buvo gražiai įvertinti – pasodinti į Metų vertėjo krėslą.

LLVS Bičiulių premija (skulptoriaus Arvydo Ališankos skulptūrėlė) Gintarui Bleizgiui įteikta vasario 19 d. Vilniaus paveikslų galerijoje per šių metų Vertėjo krėslo įteikimo iškilmes.

Gintaras Bleizgys gimė 1975 m. liepos 4 d. Druskininkuose. 1993 m. baigė Veisiejų vidurinę mokyklą, 1999 m. lituanistikos studijas Vilniaus universitete. Įgijo literatūros teorijos magistro laipsnį. 2007 m. taip pat Vilniaus universitete – vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį. Dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraščio „Metai“ redakcijoje, 1999-2001 m. buvo savaitraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiuoju redaktoriumi. 2001 m. savaitraštyje „Veidas“ rašė skiltį „Aukščiau bambos“. Išleido poezijos rinkinius „Vietovė. Šiaurė“ (1998), „Su grojančiom kraujo gėlėm“ (2004), „Žiema, ruduo, vasara“ (2007), „Giedanti tuštumos kariuomenė“ (2008), „Jonas Krikštytojas“ (2010), „Sodas“ (2012), esė knygą „Estafetė“ (2009).

1999 m. už poezijos rinkinį „Vietovė. Šiaurė“ G. Bleizgys gavo Poetinio Druskininkų rudens geriausio metų debiutanto premiją. Rašytojas dažnai recenzuoja kitų poetų darbus, jo straipsniai publikuojami kultūros savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“. 2012 m. festivalyje „Panevėžio literatūrinė žiema“ G. Bleizgys apdovanotas Julijono Lindės-Dobilo premija, šiemet G. Bleizgiui paskirta Jurgos Ivanauskaitės premija už poezijos knygą „Sodas“.

Bičiulių premiją Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga skiria asmeniui arba organizacijai, per pastaruosius vienus metus ypač nusipelniusiems meniniam vertimui ir vertėjo profesijai, – taigi kritikui, žurnalistui, redaktoriui, pedagogui, bibliotekininkui ar bibliotekai, kalbininkui, leidyklai ar leidėjui ir pan. Premijos tikslas – įvertinti laureato darbą ir indėlį puoselėjant ir garsinant literatūros vertimo meną.

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos informacija 

Programą įgyvendina