Skaitymo metai - Surengti mokymai apie biblioterapijos metodų taikymą

Surengti mokymai apie biblioterapijos metodų taikymą

2023-04-21

Vygaudo Juozaičio nuotr.

2023 m. balandžio 21 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko kūrybinio terapinio rašymo mokymai. Juos vedė dramaturgė, tarpdisciplininio meno kūrėja, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos dėstytoja doc. dr. Gabrielė Labanauskaitė.

Į mokymus susirinko devyniolika dalyvių iš penkiolikos šalies viešųjų bibliotekų.

G. Labanauskaitė pasidalino patirtimi, kaip rašymas padeda įveikti krizes. Mokymų dalyvės susipažino su kūrybinio rašymo principais, patyrė, kaip veikia išlaisvinanti laisvojo rašymo galia. Mokėsi atpažinti vidinius kūrybą stabdančius kritikus ir juos paversti patarėjais ar net proceso vedliais.

Dėstytojos suformuluotos užduotys gali būti pavyzdžiu, kaip panašias technologijas taikyti biblioterapiniams renginiams.

Biblioterapija – universalus metodas, kai tekstas pasitelkiamas emocinei pagalbai teikti. Bibliotekose biblioterapijos elementai taikomi renginiuose, kūrybinėse dirbtuvėse, skaitytojų klubuose. Kūrybinio terapinio rašymo technologijos dažnai įterpiamos į biblioterapijos užsiėmimus. Grupinių biblioterapinių užsiėmimų vedėjai dažnai pasitelkia kūrybinio rašymo intarpus, tai renginiui suteikia gyvumo, kūrybinio spontaniškumo.

2023 m. Nacionalinė biblioteka planuoja dvejus biblioterapijos metodų taikymo mokymus ir skaitymo klubų sąskrydį. 2022 m. dr. Daivos Janavičienės atliktas tyrimas apie biblioterapines veiklas bibliotekose ir bibliotekininkų poreikius šioje srityje parodė, kad dažniausiai taikoma biblioterapinė veikla – teminiai biblioterapijos užsiėmimai. Svarbiausias bibliotekininkų poreikis – biblioterapijos metodų taikymo mokymai, srities kompetencijų vystymas.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Skaitymo skatinimo 2022–2024 m. veiksmų plane numatyta biblioterapijos taikymo bibliotekose plėtra.

Šis renginys – Skaitymo skatinimo programos, kurią finansuoja Kultūros ministerija, dalis.

Programą įgyvendina