Skaitymo metai - Naujienos:Atskleistos girių kauko paslaptys

Naujienos

2019-01-21
Atskleistos girių kauko paslaptys


„Tyliai klegėdami, pulkeliais ir po vieną, skaitėme Jūsų knygą“, – tokiais žodžiais Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai pasitiko knygos „Kaukas Gugis ir kerų karas“ autorių Justiną Žilinską.

Į susitikimą atskubėjo ir mokinių iš Noriūnų J. Černiaus pagrindinės mokyklos su Kupiškio r. savivaldybės viešosios bibliotekos Noriūnų padalinio bibliotekininke Irena Gasparoniene.

Internetinėje Gugio svetainėje www.gugis.lt alizaviečiai mokiniai susipažino su knygos veikėjais, perskaitė istorines aplinkybes, kuriomis pasakojama knygos istorija. Susikaupę klausėsi audio knygos ir brandino klausimus rašytojui. Tai suaugusiems viskas aišku ir suprantama. Penktokui, šeštokui keista, kodėl Gugis buvo gauruotas, o ne plaukuotas, kodėl žmonės išmokė kauką Gugį muštis, kodėl, kai nuobodu visi pyksta, kodėl taip negražiai pravardžiuojamas maumas Munamukis? Įdomu, kokia pamoka labiausiai patiktų kaukui Gugiui?

„Gugiui patiktų matematika, jis išmoktų skaičiuoti ir daugybos lentelės. Per kūno kultūros pamokas jis būtų kiečiausias. Istorijoje Gugis nieko nesuprastų. Geografijoje jį nustebintų žemėlapiai. Labiausiai Gugiui patiktų chemijos pamokos, nes chemija – tai magija!“ – kalbėjo kauko  sutvėrėjas, rašytojas J. Žilinskas.

Noriūniečiai pažėrė net septynias priežastis, dėl kurių verta skaityti knygą „Kaukas Gugis ir kerų karas“.

„Mums neįtikėtinai patiko geruolis pelkių glitena maumas Munamukis, žavus, nors ir kraupus, viesulingas ir sūkuringas laumių šokis, juokingi plonais pakinkliais vandens bijantys kipšai,“ – sakė rašytojui alizaviečiai šeštokai Evelina ir Rokas. 

„Kuriant būtybes labai svarbu, kad toji būtybė savo aplinkoje jaustųsi patogiai. Kipšai gyvena pelkėje, todėl jie turi būti labai lengvi, todėl knygos kipšai yra aukšti ir liesi“, – kūrybos paslaptimis su mokiniais dalijosi rašytojas. Jis labai nustebo, kad vaikai, visi, lyg susitarę, nupiešė raudonus kipšus. „Gal jie netyčia į ugniakurą įkrito? O gal čia kokia kita kipšų rūšis?“ – svarstė svečias ir čia pat pademonstravo, kaip bet koks nukrypimas nuo įprastinės normos sužadina vaizduotę ir įkvepia kūrybai. „Alizavos raudonieji kipšai susikauna su juodaisiais knygos kipšais. Raudonieji kipšai ieško slėptuvės ir susiranda Pyvesos (upės, kuri teka pro Alizavą) duburą ir užtvenkia upę. Pyvesos nuotakumas sustoja ir visas žemupys pasidaro amžinomis pelkėmis.“ Štai jums ir naujas padavimas apie Pyvesą! Pagal Justiną Žilinską!

Vaikų paprašytas rašytojas dainavo lopšinę mažiesiems kaukiukams: „Kirsk dalgele, gulk žolele, / oi valio valio...“ Dainavo labai gražią dainą apie ryto rasą, lakštutę, nuostabią lietuviško kaimo gamtą. 

Paskui vyresniųjų klasių mokiniai rinkosi prie apskrito stalo skaitykloje. Kūrėjas dalijosi savo kūrybos gudrybėmis, kurias naudoja fantazuodamas, kai pritrūksta idėjų, kai nenusiseka tinkamai aprašyti kurio nors veikėjo. Apskritojo stalo dalyviai išbandė vaizduotės lavinimo pratimus. Susipažino su laisvųjų asociacijų metodu, apvertimo taisykle, dekonstrukcija ir rekonstrukcija. Sužinojo, kad rašytojui tenka ir šnekėtis su savo veikėjais, nes turi žinoti, kodėl jie  elgiasi taip, o ne kitaip. Kad veikėjas taptų įdomus, reikia surasti jo trūkumų, nes tik trūkumai yra varomoji jėga. Mokiniai sužinojo, kad rašytojai būna dviejų tipų. Architektai, kurie iš pradžių viską susiplanuoja ir tada greit parašo. Sodininkai, kurie pasodina idėją ir po to ją ilgus metu puoselėja, augindami iki vieningo ir harmoningo meninio kūrinio. Būtent toks yra Justinas Žilinskas.

Rašytojas šiek tiek praskleidė ir būsimų Kaukašlaičio įvykių šydą. Trečiojoje knygoje Gugis su Graže bandys išsiaiškinti, kodėl nelaimingos yra laumės. Neišvengiamai susidurs žmonių ir girios būtybių pasaulis. 

Mokiniai šiltai atsisveikino su mylimu rašytoju. Išskubėjo jis prie milijono savo nepabaigtų darbų, linkėdamas domėtis viskuo: kūryba, internetu, automobiliais, architektūra, visais kitokiais darbais, kuo tiktai įmanoma. Tik tas, kuris domisi, turės ką pasiūlyti pasauliui.

Danutė Miknevičienė,
Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė

Programą įgyvendina