Skaitymo metai - Naujienos:Metų knygos rinkimai Zūbiškių bibliotekoje

Naujienos

2019-02-01
Metų knygos rinkimai Zūbiškių bibliotekoje


Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 metų. Skaitytojų vertinimui yra pateikiama po penkias ekspertų atrinktas knygas trijose, o nuo 2012 metų – keturiose, kategorijose: vaikų, paauglių suaugusiųjų ir poezijos. 2018 m. įtraukta penkta kategorija – publicistikos ir dokumentikos.

Į šią akciją jau dvyliktą kartą įsijungė ir Kaišiadorių rajono viešosios bibliotekos Zūbiškių filialas, 2018 metais pateikęs paraišką suaugusiųjų kategorijos knygoms įsigyti ir laimėjęs komplektą knygų: Černiauskaitės Lauros Sintijos „Šulinys“, Grušaitės Gabijos „Stasys Šaltoka: vieneri metai“, Gutausko Leonardo „Pravardės“, Kunčiaus Herkaus „Lietuviškos apybraižos“, Šileikos Antano „Basakojis bingo pranešėjas“.

Bibliotekos lankytojai neliko abejingi šioms knygoms, todėl bibliotekininkė Onutė Raudeliūnienė pakvietė skaitytojus į biblioteką pasidalyti mintimis apie perskaitytas knygas. Popietės dalyviai labai gražią žiemos dieną rinkosi diskutuoti, aptarti Metų knygos rinkimams pateiktas suaugusiųjų kategorijos knygas. Jau prasidėjus renginiui, sulaukėme netikėto svečio: LR Seimo narės Laimutės Matkevičienės, kuri labai nudžiugo, kad atvyko ne tik įteikti padėką už nuoširdų ir atsakingą darbą bibliotekininkei O. Raudeliūnienei ir V. Adamkaus knygą bibliotekai, bet ir sudalyvaus Metų knygų aptarime. 

Bibliotekininkė Onutė pristatė prozos knygas, pretenduojančias į Metų knygos titulą.  Susirinkusiems bibliotekininkė trumpai papasakojo apie visų knygų autorius. Paminėti ir šios puikios akcijos rengėjai – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Renginio dalyviai buvo perskaitę visas penketuko knygas.

Skaitytoja Valė Pečkaitienė labai išsamiai pristatė H. Kunčiaus „Lietuviškos apybraižos“: šiame istorijų romane atskiri septyni pasakojimai, apie istorines asmenybes, įvairiu metu apsilankiusias Lietuvoje. Jolanta Kepežinskienė papasakojo apie A. Šileikos atsiminimų knygą „Basakojis bingo pranešėjas“ – tai žaismingi, jaudinantys lietuvių emigrantų sūnaus atsiminimai. Regina Valiukonienė labai išsamiai pristatė L. S. Černiauskaitės knygą „Šulinys“ – kaip sakė susirinkę renginio dalyviai... net nereiks skaityti knygos. Nijolė Nartautienė pristatė L. Gutausko apysakų knygą „Pravardės“: autorius puikus pasakorius, tariamai tikri atsitikimai turi ir daug pramano... Klausėmės skaitomų ištraukų iš G. Grušaitės romano „Stasys Šaltoka: vieneri metai“. 

Po ilgų diskusijų, išklausę visų nuomonių, aptarėme akcijos knygas. Daugiausiai balsų skyrėme A. Šileikos „Basakojis bingo pranešėjas“ atsiminimų knygai. Nuo akcijos pradžios skaitytojai pavieniui balsavo ir internetu.

Onutė Raudeliūnienė,
Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Zūbiškių padalinio bibliotekininkė

Programą įgyvendina