Skaitymo metai - Naujienos:Kultūros ministerija paskelbė Knygos meno konkursą

Naujienos

2011-01-03
Kultūros ministerija paskelbė Knygos meno konkursą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, siekdama išrinkti geriausias, meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo požiūriu, 2010 metais Lietuvos leidyklų išleistas knygas, skelbia Knygos meno konkursą.


Teikti knygas konkursui turi teisę visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys leidybinę ir spausdinimo veiklą (toliau vadinama – leidyklos ir spaustuvės), taip pat konkursui teikiamų knygų autoriai bei dailininkai.


Po vieną knygos egzempliorių pateikiama Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriui (J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118, Vilnius, 411 kab.) iki 2011 m. sausio 14 d. 12.00 val. 

Konkursui priimamos knygos pagal šias temines grupes:

1. Grožinė literatūra ir eseistika;
2. Knygos vaikams ir jaunimui;
3. Mokslinės, dalykinės knygos ir aukštųjų mokyklų vadovėliai;
4. Meno leidiniai ir katalogai;
5. Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai;
6. Mokykliniai vadovėliai. 

Daugiatomiai leidiniai konkursui pateikiami vienu tomu arba pilnu rinkiniu. Konkursui negali būti teikiami leidiniai, neatitinkantys knygos formos ir funkcijų reikalavimų (pavyzdžiui: žurnalai, segtuvų bylos, kalendoriai su nuplėšiamais lapais). 

Kartu su knyga pristatomi šie dokumentai:

1. Kultūros ministro įsakymu nustatytos formos Knygos anketa;
2. Knygos vertinimo anketa su užpildytu 1 punktu „Bendra informacija“;
3. Visų konkursui teikiamų knygų sąrašas.

Visų konkursui pateiktų knygų sąrašas bus skelbiamas ministerijos interneto svetainėje.

Knygos meno konkurso nuostatai, Knygos anketa ir Knygos vertinimo anketa skelbiami Kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Papildomą informaciją teikia Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė (tel.: 219 34 19; el. paštas: r.kaucikiene@lrkm.lt).

Kultūros ministerijos informacija

Programą įgyvendina