Skaitymo metai - Naujienos:Tarp pretendentų į Vyriausybės kultūros ir meno premijas – būrys literatūros srities atstovų

Naujienos

2020-11-16
Tarp pretendentų į Vyriausybės kultūros ir meno premijas – būrys literatūros srities atstovų


Kultūros ministerijai sulaukus siūlymų, kam skirti Vyriausybės kultūros ir meno premijas, paaiškėjo, kad jas gauti pretenduoja daugiau kaip 50 muzikos, teatro, dailės, literatūros ir kitų kultūros ir meno sričių atstovų.

Į Vyriausybės kultūros ir meno premijas pretenduoja šie literatūros srities atstovai:

  • Aurelija Arlauskienė, žurnalistė, knygų autorė;
  • Pranas Bieliauskas, vertėjas;
  • Vytautas Bikulčius, vertėjas, literatūrologas;
  • Dovilė Gimberienė (Zelčiūtė), poetė, rašytoja;
  • Renata Mendeikienė (Šerelytė), rašytoja, dramaturgė, poetė;
  • Rūta Noreikaitė (Oginskaitė), kultūros žurnalistė, knygų autorė;
  • Gintaras Patackas, poetas, prozininkas, vertėjas;
  • Arvydas Valenta, poetas, prozininkas.

Premijų laureatus atrinks Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija. Vadovaudamasi komisijos sprendimu, Kultūros ministerija iki 2021 m. sausio 30 d. pateiks Vyriausybei tvirtinti nutarimo projektą dėl premijų skyrimo.

Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 Vyriausybės kultūros ir meno premijų. Premijos skiriamos Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną bei ypatingus šios srities nuopelnus. Vyriausybės kultūros ir meno premijos skiriamos nuo 1997 m. Nuo 2008 m. premijos dydis siekia 340 bazinių socialinių išmokų dydžių. Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui. Premija, skiriama kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam kolektyvo nariui.

Parengta pagal Kultūros ministerijos informaciją
 
 

Programą įgyvendina