Skaitymo metai - Skaitymo klubų sąskrydis Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje

Skaitymo klubų sąskrydis Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje

2023-09-28

Vygaudo Juozaičio nuotr.

2023 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko pirmasis šalyje Skaitymo klubų sąskrydis. Jo tikslas – skleisti socialaus skaitymo idėją ir pasidalinti gerąja skaitytojų klubų patirtimi.

Renginio idėjos iniciatorės – Nacionalinėje bibliotekoje veikiančių skaitytojų klubų vadovės dr. Daiva Janavičienė ir Rasa Derenčienė.

Skaitytojų klubai, seniai žinomas skaitymo kartu būdas, pastaruoju metu įgyja naują prasmę. Anot D. Janavičienės, viena po kitos užklupusios globalios grėsmės – COVID-19 pandemija, Rusijos sukeltas karas Ukrainoje – leido iš naujo atrasti diskusijų apie kartu perskaitytas knygas stiprybę. Pomėgis skaityti ir susirinkus patiriamas bendrumo jausmas ne vienam suteikė emocinę paramą išgyvenant krizes. „Skaityti ir kalbėti apie skaitymą yra tiesiog gera. Norime šio gerumo patyrimu dalintis ir įkvėpti kuo daugiau knygų bičiulių tai daryti. O bibliotekos, muziejai ir kitos atminties institucijos yra puikiausios vietos skaitymo klubų veiklai“, – sakė R. Derenčienė. Skaitytojų klubo vadovės sąskrydžio dalyviams dovanojo ką tik Nacionalinės bibliotekos išleistą leidinį „Biblioterapija. Skaitymo rekomendacijos. Nr. 1“, kuris, planuojama, bus tęstinis, o netrukus prieinamas ir elektroninėje erdvėje.

Sąskrydyje dalyvavo per 80 dalyvių iš Lietuvos viešųjų ir mokyklų bibliotekų, muziejų, gydymo centrų, nevyriausybinių organizacijų.

Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas sveikindamas dalyvius sakė, kad skaitymo klubai ir biblioterapija yra gana paprasti, bet paveikūs būdai bendrystei, tarpusavio palaikymui, emocinei paramai ir psichologinei gerovei kurti. Nacionalinės bibliotekos partnerio Nacionalinio vėžio instituto atstovė gydytoja doc. dr. Birutė Brasiūnienė pasidžiaugė sąskrydžio idėja ir teigė visada sveikinanti knygos skaitymo sklaidą visur, ypač socialiai jautriai visuomenes daliai.

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto mokslininkė, literatūrologė doc. dr. Dovilė Kuzminskaitė pranešime apie bendruomenės ir skaitymo sąsajas pabrėžė, kad „skaitytojų klubai įprasmina pamatines literatūros funkcijas: skatina mąstyti, kurti santykių tinklą ir patirti pasaulį“. Psichologė Genovaitė Petronienė pasidalino mintimis, kaip knygų klubai gali sustiprinti gydomąją knygos galią, atlikti savigalbos grupės funkciją. Patirtimi apie savo skaitymo klubų veiklą dalijosi Šarūnė Baltrušaitienė iš Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos, Nijolė Raudytė iš Klaipėdos šv. Pranciškaus onkologijos centro, psichologė Donata Grakauskaitė-Šličienė iš Kuršėnų šeimos namų globos centro. Nyderlandų lietuvių skaitytojų klubo įkūrėja rašytoja Rasa Sagė vaizdo įraše papasakojo, kaip jų klubas sustiprino bendruomenę ir net padėjo įsteigti neformalią lietuviškų knygų biblioteką, o psichologas psichoterapeutas Timas Petraitis paliudijo, kad vyrų knygų klubai – neįtikėtina – irgi egzistuoja ir juose vyrai susitinka pasidalinti skaitymo atradimais.

Renginio pabaigoje už skaitymo klubų su biblioterapijos elementais organizavimą viešosiose bibliotekose buvo įteiktos Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus prof. dr. R. Gudausko padėkos ir atminimo dovanos – biblioterapinių knygų rinkiniai. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės patarėja Rūta Lazauskaitė atminimo dovanas įteikė bibliotekininkėms Rasai Armanavičienei iš Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio padalinio, Astai Kriščiokaitienei iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos, Danutei Lukšienei iš Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinio, Birutei Ališauskaitei iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Birutei Sruogienei iš Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės patarėja Rūta Lazauskaitė įteikė Lietuvos kultūros ministro Simono Kairio padėką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Paslaugų departamento Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyriausiajai bibliotekininkei Rasai Derenčienei už iniciatyvumą ir aktyvią veiklą plačiai populiarinant mažiau pažintas skaitymo naudas ir profesinį indėlį sąveikos biblioterapijos srityje.

Renginys finansuojamas Lietuvos kultūros ministerijos lėšomis ir yra Skaitymo skatinimo programos dalis.

Skaitymo klubų sąskrydžio įrašą galite rasti Nacionalinės bibliotekos mediatekoje: https://www.lnb.lt/vaizdo-irasai/nauji-vaizdo-irasai/10551-skaitymo-klubu-saskrydis-lietuvos-nacionalineje-bibliotekoje

Programą įgyvendina