Skaitymo metai - Naujienos:2018-ieji paskelbti prancūzų literatūros metais

Naujienos

2018-04-19
2018-ieji paskelbti prancūzų literatūros metais


Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2018-uosius paskelbė prancūzų literatūros metais, taip siekdama atkreipti skaitytojų dėmesį į turtingus visame pasaulyje itin populiarios prancūziškai parašytos literatūros klodus. Šia proga sąjungos ekspertai nutarė sudaryti šimto geriausių prancūzų grožinės literatūros knygų, išverstų į lietuvių kalbą, sąrašą, kuriuo Lietuvos skaitytojui siekiama padėti susigaudyti plačioje ir gilioje prancūzų literatūros jūroje ir atsakyti į paprastą ir kartu sudėtingą klausimą: nuo ko gi pradėti skaityti prancūzų literatūrą?

Atrenkant šimtą pozicijų pirmiausia orientuotasi ne į geriausius vertimus, bet į geriausią literatūrą. Kita vertus, labiau žiūrėta ne į paskirus kūrinius, o į knygas – kartais vieną rinkinį sudaro keletas ar net keliolika mažesnės apimties kūrinių. Tačiau kad ir kiek kūrinių būtų konkrečioje knygoje, visų autorių pavardes galima rasti šiame šimtuke, išdėliotame abėcėlės tvarka, – dėl šios priežasties sąrašą sudaro šiek tiek daugiau negu 100 pozicijų.

Sunkiai aprėpiama pirminio vertimų sąrašo, kurį sudarė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos specialistai, apimtis – apie 1600 pozicijų – lėmė sprendimą šimtuką rinkti tik iš publikuotų knygų, paliekant nuošalyje periodinius leidinius. Pakartotina ir pabrėžtina, kad šimtuke nėra jokio hierarchiškumo: sąrašas sudėtas abėcėlės tvarka ir nenumeruotas. Atrenkant knygas – visas šimtukas, galima sakyti, sudarytas iš klasikos statusą turinčių pozicijų – stengtasi neapeiti nė vienos epochos ir kitų frankofoniškų šalių, juk prancūziškai kalbama ir rašoma anaiptol ne tik Prancūzijoje, bet ir Šveicarijoje, Belgijoje, Monake, Kanadoje, daugelyje Afrikos valstybių.

Šį šimtuką sudarė autoritetingi prancūzų literatūros specialistai ir vertėjai: Stasė Banionytė-Gervienė, Vytautas Bikulčius, Diana Bučiūtė, Genovaitė Dručkutė, Akvilė Melkūnaitė, Jonė Ramunytė ir Dainius Vaitiekūnas, projektą koordinavo Paulius Garbačiauskas. Šimtuką papildo dar du sąrašai: 15 geriausių prancūzų autorių vardų ir 10 geriausių vaikams skirtos prancūzų literatūros knygų, kurias atrinko Kęstutis Urba.

Nuorodos į vertimų sąrašus:
 

PRANCŪZŲ GROŽINĖS LITERATŪROS VERTIMŲ TOP 100

PRANCŪZŲ RAŠYTOJŲ TOP 15

PRANCŪZŲ VAIKŲ LITERATŪROS DEŠIMTUKAS
 

 Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos informacija

Programą įgyvendina