Skaitymo metai - Naujienos:Skelbiami Knygos meno konkurso nugalėtojai

Naujienos

2023-02-15
Skelbiami Knygos meno konkurso nugalėtojai

Gintarės Grigėnaitės nuotrauka


Kultūros ministerija skelbia kasmetinio Knygos meno konkurso nugalėtojus – tradiciškai jie bus apdovanojami vasario 26 d. Vilniaus knygų mugėje.

Konkurse varžėsi 113 leidinių, išleistų 2022 metais, juos pateikė 60 leidėjų. Premijomis ir diplomais įvertinta 21 knyga: bus įteikta Pagrindinė metų premija, po piniginę premiją ir du diplomus – kiekvienoje iš šešių teminių kategorijų; Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vilniaus dailės akademija taip pat skiria po apdovanojimą. Visas konkursui pateiktų leidinių sąrašas jau buvo paskelbtas anksčiau.

Kultūros ministerija konkursą organizuoja ir kuruoja nuo 1996 m. Apie puikią knygos visumą, vertą savojo apdovanojimo, kalbama tada, kai už skirtingus jos sukūrimo procesus atsakingi žmonės tampa vieninga komanda – todėl ir konkurso diplomai įteikiami knygos komandai – dailininkui (bei maketuotojui), iliustratoriui, leidėjui ir spaustuvininkui; piniginės premijos išmokamos tik knygos dailininkui (apipavidalintojui).

Pagrindinė metų premija paskirta Ievai Stankutei už knygą „Apie Bambą / About the Belly Button“  (sudarytojas Gintaras Česonis, išleido Kauno fotografijos galerija, spausdino „Standart Impressa“).

„Knyga skirtingų žanrų ir įmantri: joje įvairiais pasakojimo ir knygos elementų sluoksniais įsirišusios istorijos. Teksto ir vaizdo dialogas kyla iš esminių atspirties taškų, jie stebina išnirdami skirtingose popieriaus struktūrose, užkoduotose prasmėse, raštuose, detalėse, žinynų elementuose, raižiniuose, karpiniuose; vidinė ir išorinė visuma kuria „kardiograminį“ ir itin gyvą motinystės aspektų vaizdavimą laike, vedančiame begalybėn. Tai itin autentiška ir universali gyvenimo dokumentika, rimta, bet tuo pačiu ir nerūpestinga“, – komisijos narių įspūdžius apie šių metų pagrindinės premijos knygą-laureatę perteikia ministerijos konkurso kuratorė Rūta Lazauskaitė. Pirmoji (vienetinė) knygos versija pirmiausia buvo parengta kaip VDA KF Taikomosios grafikos studijų programos baigiamasis darbas (darbo vadovas doc. Gintaras Česonis) ir tik vėliau išleista kaip tiražinė, tačiau ypatinga, itin daug rankų darbo reikalavusi knyga.


Komisijos skirti įvertinimai pagal temines grupes


Grožinė literatūra ir eseistika

Premija Deimantei Rybakovienei už knygą „Prarastasis rojus“ (autorius John Milton, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, spausdino „Petro ofsetas“);

diplomas Sigutei Chlebinskaitei už knygą „Adela“ (autorė Greta Ambrazaitė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, spausdino „Petro ofsetas“);

diplomas Gailei Pranckūnaitei už knygą „Plays. Blood brothers, Honey, Moon!, Gender wrongs, Real estate drama“ (autorė Gabrielė Labanauskaitė, išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, spausdino „Petro ofsetas“).


Knygos vaikams

Premija Agnei Dautartaitei-Krutulei už knygą „Dra ta ta. Stasio Ušinsko marionečių pokalbis su lėlininku Rimantu Driežiu“ (leidinio sumanytoja ir iniciatorė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, idėjos autorė Sigutė Chlebinskaitė); dailininkė Agnė Dautartaitė-Krutulė, iliustracijos ir maketas: Rokas Bilinskas, Leonardas Mekionis, 3D lėlių moduliacija: Antanas Skučas, Margarita Valionytė, išleido Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, spausdino „BALTO print“);

diplomas Rasai Jančiauskaitei už knygą „Namai“ (autorė Rasa Jančiauskaitė, išleido „Žalias kalnas“, spausdino „Petro ofsetas“);

diplomas Rūtai Ivaškevičiūtei ir Redai Tomingas už knygą „Kaip Grikis berniuką augino“ (autorė Daiva Čepauskaitė, išleido „Žalias kalnas“, spausdino „Petro ofsetas“).


Mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai

Premija Agnei Beinaravičiūtei už knygą „Klasikinės japonų literatūros antologija“ (sudarytoja Dalia Švambarytė, išleido Vilniaus universiteto leidykla, spausdino „Petro ofsetas“);

diplomas Laurai Grigaliūnaitei už knygą „Ugnies giesmės. Tūkstantis Sigito Gedos veidų“ (autorius Rimantas Kmita, išleido „Tyto alba“, spausdino „BALTO print“);

diplomas Miglei Vasiliauskaitei už knygą „Neplanuotas gyvenimas. Šeima sovietmečio Lietuvoje“ (autorė Dalia Leinartė, išleido „Aukso žuvys“, spausdino „Petro ofsetas“).


Meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai

Premija Gyčiui Skudžinskui už leidinį „Borderless Place / Vieta be sienų“ (fotografijos Chia-Yun Wu, išleido Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, spausdino „BALTO print“);

diplomas Tom Mrazauskui už leidinį „Atlaidai / Pilgrimages“ (fotografijos Romualdo Požerskio, sudarytojas Gintaras Česonis, išleido Kauno fotografijos galerija, spausdino „BALTO print“);

diplomas Gyčiui Skudžinskui už leidinį „Augalų atmintis / Memories of Plants“ (sudarytoja ir fotografijų autorė Dovilė Dagienė, tekstų autoriai Anna Halberstadt, Radvilė Rimgailė-Voicik, Jelena Šalaj, Daiva Šabasevičienė, išleido Vilniaus fotografijos meno centras, spausdino „Standart Impressa“).


Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai

Premija Sigutei Chlebinskaitei už leidinį „Nuomojamas butas“ (autorė Lea Goldberg, išleido „Žalias kalnas“, spausdino „Standart Impressa“);

diplomas Sigutei Chlebinskaitei už leidinį „Mon Père Ant“ (autorius Jean-Christophe Mončys, maketuotoja Gražina Kazlauskienė, išleido „Aukso žuvys“, spausdino „BALTO print“);

diplomas Gyčiui Skudžinskui už leidinį „That which we do not remember. William Kentridge“ (tekstų autoriai Sandra Bernotaitė, Alice Kentridge, William Kentridge, Virginija Vitkienė, išleido „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, spausdino „Indigo Print“).


Meno leidiniai (monografijos, katalogai, albumai)

Premija Monikai Zemlickaitei už leidinį „PAS. Paleko architektų studija 2“ (autoriai: Rolandas Palekas, Matas Šiupšinskas (įvado autorius), Andrė Baldišiūtė, Džiugas Karalius, Agnė Natkevičiūtė, Matas Šiupšinskas (interviu autoriai), maketuotojas Kontis Šatūnas, išleido „Lapas“);

diplomas Vidai Kuraitei už leidinį „Kazys Varnelis“ (sudarytoja Daiva Vaišnienė, tekstų autoriai Giedrė Jankevičiūtė, Žydrūnas Mirinavičius, Laura Petrauskaitė, Indrė Urbelytė, Kazys Varnelis, išleido Lietuvos nacionalinis muziejus, spausdino „Petro ofsetas“);

diplomas Tadui Karpavičiui už leidinį „Antanas Kazakauskas (1937–2019). Viskas užprogramuota / Everything is Programmed“ (meninis redaktorius Julijus Balčikonis, sudarytoja Karolina Jakaitė, išleido Vilniaus grafikos meno centras, Vilniaus dailės akademija, spausdino „Standart Impressa“).

Lietuvos dailininkų sąjungos apdovanojimą pelnė Petras Babušis už leidinį „Lietuvos menininkės. Vizualiųjų menų kūrėjos nuo XX a. pradžios iki šių dienų“ (autorė ir sudarytoja Agnė Narušytė, tekstų autorės Ieva Burbaitė, Audronė Žukauskaitė, Laima Kreivytė, Karolina Rimkutė, Aira Niauronytė; viršelio dizaineris Jurgis Griškevičius, viršelio nuotraukos autorė Eglė Rakauskaitė; išleido „Kitos knygos“, spausdino „BALTO print“).

Vilniaus dailės akademijos apdovanojimas skirtas Gailei Pranckūnaitei už knygą „Eyes“ (autorė Gailė Pranckūnaitė, išleido „Six Chairs Books“, spausdino „Petro ofsetas“).

Leidinius vertino dvi iš deleguotų knygos profesionalų sudarytos ekspertų grupės, patvirtintos kultūros ministro įsakymu dvejiems metams. Šių metų Knygos meno konkurso ekspertų praktikų grupę sudarė Jokūbas Jacovskis, Kamilė Kalibataitė (pirmininkė), Giedrė Lisauskaitė-Jonušienė, Vilija Liutkevičienė, Elona Marija Ložytė. Ekspertų komisiją sudarė doc. Matas Jonas Dūda, prof. Kęstutis Grigaliūnas, lekt. Elena Grudzinskaitė (pirmininkė), Elona Marija Ložytė; šios komisijos nariai sprendžia dėl premijų ir diplomų skyrimo nusišalindami nuo posėdžio balsavimo konkrečioje kategorijoje, jeigu joje varžosi jų apipavidalinti leidiniai arba yra kitų interesų konflikto priežasčių.

Konkursas vyko jau 31-ą kartą: profesionaliai apipavidalinti, tipografiškai kokybiškiausi ir meniškiausiai iliustruoti, visumos estetika išsiskiriantys leidiniai pirmą kartą apdovanoti 1993-aisiais. Tąkart Pirmoji premija (dabar vadinama Pagrindine metų premija) atiteko Romui Orantui (1949–2012) už žydų pasakų ir legendų knygą „Saliamono žiedas“, kurią išleido YAD, spausdino „Spindulys“.

Programą įgyvendina