Skaitymo metai - Naujienos:2018-ųjų Poezijos pavasario Maironio premijos laureatas – Almis Grybauskas

Naujienos

2018-04-24
2018-ųjų Poezijos pavasario Maironio premijos laureatas – Almis Grybauskas


54-ojo Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ laureatu tapo poetas, vertėjas Almis Grybauskas. Kauno miesto savivaldybės įsteigta Maironio premija poetas bus apdovanotas už eilėraščių knygą „Toli blizga“.

„Poezijos pavasario“ Maironio premija (3000 eurų) kasmet skiriama už geriausią naują poezijos knygą, pasirodžiusią per praėjusius kalendorinius metus. Laureatą renka vertinimo komisija, sudaryta iš penkių paskutinių „Poezijos pavasario“ laureatų. Šiemet tai buvo poetai Vladas Braziūnas, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Kęstutis Navakas, Ramutė Skučaitė ir Tomas Venclova.

Rašytojų sąjunga šiam apdovanojimui šiemet pasiūlė penkis autorius: Romą Daugirdą (už knygą „Baladės link kvadrato pilnaties“), Dainių Dirgėlą („Vaidmenų knyga“), Gytį Norvilą („Grimzdimas“), Agnę Žagrakalytę („Štai“) ir Almį Grybauską(„Toli blizga“). Pastarasis eilėraščių rinkinys, išleistas leidyklos „Homo liber“, komisijai pasirodė verčiausias „Poezijos pavasario“ laurų.

„Toli blizga“ – septintoji A. Grybausko poezijos knyga. Jai būdinga fragmentuota poetinė kalba, prisodrinta garsadermių (eil. „Dievavardžiai fonografikoj“), šnekamosios tarminės kalbos, senžodžių, pasaulinės (P. Bruegel, T. S. Eliot, Dante, W. Shakespeare) ir nacionalinės kultūros simbolikos, literatūros citatų (K. Donelaitis, B. Brazdžionis, J. Aistis, H. Radauskas). Pirmoje rinkinio dalyje ypatingą reikšmę įgyja K. Donelaičio poemos „Metai“ stilizacija, sarkastiškai perteikiant laiko ir papročių paraleles (eil. „Prova Pričkaus su Kantu“). Antroji dalis – tai asmeniškesnė pastanga įžvelgti „toli kas tenai blizga?“ (Antanas A. Jonynas)

Almis Grybauskas – poetas ir vertėjas, Jotvingių premijos laureatas (už eilėraščių rinktinę „Apžvalgos spiralė“, 2007), apdovanotas PEN klubo diplomu už geriausią 2000 m. vertimą į lietuvių kalbą (J. Hašeko „Šveikas“). Antano A. Jonyno, Gintaro Patacko, Vytauto Rubavičiaus kartos poetas, išleidęs poezijos knygas „Spalvoti nuotaikų žibintai“ (1976), „Bandymai apkabinti“ (1978), „Atklydimai“ (1983), „Žuvys“ (2007), rinktines „Mugė“ (1988), „Apžvalgos spiralė“ (2006). Antano A. Jonyno žodžiais, „Chaose jis mato tvarką – tegu kartais ir negailestingą tvarką, neleidžiančią pasiduoti skepsiui ir sarkazmui „gastronomų šviesoje“ ir laikinų dalykų menkystės akivaizdoje. Gera, stipri, ori ir stojiška poezija.“

Premija bus įteikta „Poezijos pavasario“ festivalio, kuris vyks gegužės 14–27 dienomis, metu. Festivalį rengia Lietuvos rašytojų sąjunga, Rašytojų klubas.

Lietuvos rašytojų sąjungos informacija

Programą įgyvendina