Skaitymo metai - Naujienos:Lazdynų Pelėdos premija paskirta Sandrai Bernotaitei

Naujienos

2022-09-21
Lazdynų Pelėdos premija paskirta Sandrai Bernotaitei

Nuotr. Vygaudo Juozaičio


Akmenės rajono savivaldybės Lazdynų Pelėdos literatūrinė premija paskirta rašytojai Sandrai Bernotaitei. Autorė įvertinta už romaną „Akys chimeros“, kurį 2021 metais išleido „Vaga“.

Pirmą kartą šiais metais premija skiriama konkurso būdu už geriausią naują lietuvišką romaną, leidyklose išleistą per pastaruosius dvejus metus.

Lazdynų Pelėdos literatūrinei premijai taip pat buvo pasiūlyti šie kūriniai: Jūratės Norvaišienės „Vienos raidės istorijos“ („Skanios knygos“, 2021), Audronės Girdzijauskaitės atsiminimų romanas „Atminties šuliniai“ („Homo liber, 2020), Egidijos Vaitkienės (slapyvardis Junda Vaitkė) romanas „Emigrantės“ („Kauko laiptai“, 2021), Aldonos Ruseckaitės esė knyga „Per žarijas“ („Kauko laiptai“, 2021), Dainiaus Sobeckio romanas „Lozoriaus Evangelija“ (D. Sobeckis, 2020) ir Augenijaus Zabičio romanas „Griūtis (Padubio Saga)“ (RIDSALES kūrybinė spaustuvė, 2021).

Vertinimo komisijoje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Artūras Pekauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas Darius Rekis bei Lietuvos rašytojų sąjungos deleguoti rašytojai-ekspertai Danielius Mušinskas, Viktoras Rudžianskas ir Renata Šerelytė.

Sandros Bernotaitės romanas „Akys chimeros“ buvo išrinkta į akcijos „Metų knygos rinkimai 2021“ penketuką. Dr. Virginija Cibarauskė šią knygą pristatė taip: „Akys chimeros“ – istorinis romanas, patvirtinantis šio žanro atgimimą Lietuvoje. Romanas nukelia į tarpukario Kauną, vadintą mažuoju Paryžiumi dėl modernios architektūros ir dėl to, kad mieste telkėsi Lietuvos bohema: rašytojai, dailininkai, skulptoriai, teatralai ir gausi menininkus nuolatos supanti prisiplakėlių minia. Romano veiksmas vyksta vieną dieną – 1939-ųjų liepos 25-ąją. Nors Lietuvos ir Lenkijos santykiai gana įtempti, gausus lenkų ir lietuvių rašytojų būrys garlaiviu „Klaipėda“ išplaukia į ekskursiją Nemunu. Kelionė kuo toliau, tuo labiau komplikuojasi. Ir kaip galėtų būti kitaip, jei laive susitinka vienas su kitu konkuruojantys kultūros šviesuliai, prie alaus bokalo ar krupniko taurelės diskutuojantys apie kūrybą, tautinio identiteto ypatumus ir artėjančio karo grėsmes. Daugiausia dėmesio skiriama moterimi su praeitimi vadinamai Salomėjai Nėriai ir paryžietišką eleganciją bei melancholiją demonstruojančiam Jonui Aisčiui. Ši pora – aršūs literatūriniai varžovai ir vienas kitą iš pusės žodžio suprantantys kūrėjai. S. Bernotaitė įtikinamai atgaivina iš mokyklinių vadovėlių pažįstamas literatūrines asmenybes ir tirštą to meto sociokultūrinį kontekstą. Nemenkas privalumas, kad autorė savo personažų akivaizdoje išlieka nesusikausčiusi, nevengia juokauti, siekia atskleisti ir šviesiąsias, ir tamsiąsias literatūrinių tėvų ir motinų asmenybių puses.“

2022 metais minimos Akmenės krašte gyvenusių ir kūrusių Lietuvos rašytojų seserų Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės (g. 1867 m. rugsėjo 16 d.) ir Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės (g. 1872 m. gegužės 15 d.), rašiusių slapyvardžiu Lazdynų Pelėda, jubiliejinės gimimo metinės. Siekiant įamžinti bei puoselėti rašytojos Lazdynų Pelėdos atminimą, Akmenės rajono savivaldybės taryba šiais metais įsteigė Lazdynų Pelėdos literatūrinę premiją, kurios dydis – 1500 eurų. Premija teikiama kas dvejus metus rugsėjo mėnesį.

Premija skiriama už geriausią per pastaruosius dvejus metus išleistą apysaką ar romaną. Skiriant premiją atsižvelgiama į kūrinio literatūrinę vertę, idėjų naujumą ir poveikį visuomenei. Laureatui skiriama premija, jis taip pat apdovanojamas Akmenės rajono savivaldybės atminimo dovanomis bei premiją liudijančiu dokumentu.

Programą įgyvendina