Skaitymo metai - Marčėnas, Aidas „Ir“

Marčėnas, Aidas „Ir“

 

Ir: 123 eilėraščiai / Aidas Marčėnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. – 164 p. – ISBN 978-609-480-108-2

Vis dėlto poezija yra greta
matematikos.

Taupumas. Askezė. Grožis
griežtų sprendimų.

Nežinomąjį, jei pasiseks,
rasi.

Tik poezijoje net atrastas
jis lieka

Nežinomasis.
 

Aido Marčėno nauja eilėraščių knyga – grakšti, įvairiais kalbos atspalviais žaidžianti poezija apie poeziją, apie poetinių ženklų ir įkvėpimo ieškojimą šiuolaikiniame gana proziškos kasdienybės kupiname gyvenime. Ji atveria įstabų poetinio pasaulio kūrimo veiksmą, įtraukdama skaitytoją į bičiulišką dialogą ar suokalbį, savotiškai guodžianti jį – skatindama iš naujo pajusti didelę poetinės kalbos galią, kuri visada ir visur šalia, niekur nedingo. Tai pagrindžia nuorodos į kitų poetų tekstus, kurie naujai aktualizuojami. Pastebima drąsi poetinė poezijos ir paties poeto bei žmogaus vietos visuomenėje ir kultūros istorijoje refleksija, poeto kritiškumas tiek sau, tiek ir savo laikmečiui, o eilėraščiuose pasitaikanti visuomeninė kritika neatsiejama nuo tiesaus šiuolaikinio šalies visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo aktualijų apsvarstymo. (Dainius Vaitiekūnas)

Atgal

Organizatoriai

Partneris