Skaitymo metai - Naujienos:2011 m. Bičiulių premija – literatūrologei dr. Daliai Zabielaitei

Naujienos

2011-02-07
2011 m. Bičiulių premija – literatūrologei dr. Daliai Zabielaitei


Penktąją Bičiulių premiją literatūros vertėjai skyrė literatūrologei dr. Daliai Zabielaitei už aktyvų dalyvavimą Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos (LLVS) projekte „Metų verstinės knygos rinkimai“, už verstinių knygų populiarinimą profesionaliomis recenzijomis.

Bičiulių premiją LLVS skiria asmeniui arba organizacijai, per pastaruosius vienerius metus ypač nusipelniusiems meniniam vertimui ir vertėjo profesijai – kritikui, žurnalistui, redaktoriui, pedagogui, bibliotekininkui ar bibliotekai, kalbininkui, leidyklai ar leidėjui ir pan. Premijos tikslas – įvertinti laureato darbą ir indėlį puoselėjant ir garsinant literatūros vertimo meną.

Šių metų vertėjų Bičiulių premijos laureatė bus apdovanota atminimo dovana – skulptoriaus Arvydo Ališankos sukurta skulptūrėle – ir diplomu. Jie bus įteikti per Vilniaus knygų mugę 2011 m. vasario 19 d., šeštadienį, 15 val. Litexpo rūmų Rašytojų kampe

Dalia Zabielaitė (g. 1970) Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete 1989-1996 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, kalbotyrą, 1997-2001 m. studijavo filosofiją ir įgijo humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktarės laipsnį. 2001-2004 m. buvo VDU HMF Filosofijos katedros lektorė. 1996-1997 m. dalyvavo VDU Kompiuterinės lingvistikos centro projekte rengiant Šventojo Rašto lietuvišką konkordanciją ir daugiakalbį filosofijos terminų žodyną. 2002-2008 m. bendradarbiavo žurnaluose „Naujasis Židinys-Aidai“ bei „Knygų aidai“ rašydama knygų recenzijas, mokslinius straipsnius ir visuomenės gyvenimo apžvalgas.

Labai reikšminga D. Zabielaitės knyga „Nuo Prousto iki Beigbederio: egzistencija romano tinkluose. Daugiaveidis XX a. užsienio romanas lietuviškai“  (Aidai, 2006). Čia dėmesys atkreipiamas į tuos rašytojus, kurių kūrybos į lietuvių kalbą išversta ir išleista po nepriklausomybės atgavimo, tad ši knyga padeda susiorientuoti užsienio literatūros gausoje.

D. Zabielaitė kaip ekspertė įsitraukė į Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos projektą „Metų verstinės knygos rinkimai“, rinko vertingiausias 2009 m. verstines knygas, o per 2010 metus parašė ir „Šiaurės Atėnuose“ publikavo daugiau nei 20 recenzijų apie naujausius kūrinius.

Programą įgyvendina