Skaitymo metai - Naujienos:Apdovanoti 2010 m. Šv. Jeronimo premijos laureatai

Naujienos

2010-10-04
Apdovanoti 2010 m. Šv. Jeronimo premijos laureatai


Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga š. m. rugsėjo 30 d. Taikomosios dailės muziejuje surengė Tarptautinės vertėjų dienos šventę ir Šv. Jeronimo premijų įteikimo ceremoniją. 

2010 m. Šv. Jeronimo premija už užsienio literatūros vertimus į lietuvių kalbą įteikta Dianai Bučiūtei „už iškilius literatūros vertimus iš prancūzų ir graikų kalbų, už meilę lietuvių kalbai ir nuoširdžią pagalbą jauniesiems vertėjams". Šv. Jeronimo premija lietuvių literatūros vertėjui į užsienio kalbą įteikta austrų vertėjui Cornelijui Helliui „už profesionalius ir meniškus vertimus, už ilgametę iniciatyvią ir kūrybingą veiklą populiarinant lietuvių literatūrą vokiškai kalbančiose šalyse".

Diana Bučiūtė gimė 1955 m. Rokiškyje. 1973-1978 m. Vilniaus universitete studijavo lituanistiką su klasikinės filologijos specializacija. Dirbo Centriniame valstybiniame archyve, Respublikinėje bibliotekoje, 1982-1995 m. „Vagos" leidyklos verstinės literatūros redakcijoje. Dabar redaktorė „Alma littera" leidykloje. Pirmas D. Bučiūtės vertimas – S. Mirivilio „Gyvenimas kape" (1986) – buvo pirma knyga Lietuvoje, išversta iš naujosios graikų kalbos. 1998 m. Graikijos literatūros vertėjų sąjungos apdovanota diplomu už graikų apsakymų antologijos vertimą. 2002 m. gavo Lietuvių PEN centro premiją – Metų vertėjo krėslą – už N. Kazantzakio romano „Kapitonas Michalis" vertimą. D. Bučiūtė yra išvertusi daug reikšmingų kūrinių – A. Maurois, A. Gide‘o, F. Mauriaco, S. de Beauvoir, M. Tournier ir kt., o pastarasis jos darbas – „Vagos" Pasaulinės literatūros bibliotekoje išėjusio J.-K. Huysmanso veikalo „Atvirkščiai" vertimas. Reiškmingos ir jos publikacijos apie vertimą ir vertėjus.

Cornelius Hell gimė 1956 m. Zalcburge. Studijavo germanistiką ir katalikiškąją teologiją. Nuo 1993 m. gyvena Vienoje. 1984-1986 m. Vilniaus universitete dėstė vokiečių kalbą ir austrų literatūrą. Nuo 1990 m. laisvas rašytojas, žurnalistas ir vertėjas, o 1991-1993 m. taip pat ir Zalcburgo literatūros forumo „Leselampe“ vadovas. 1990-1992 m. Zalcburgo universitete dėstė lietuvių kalbą, 1992-2005 m. dėstė vokiečių kalbos poetiką Zalcburgo universitete „Mozarteum". 2002-2008 m. austriško savaitraščio „Die Furche“ kultūros skyriaus vedėjas. 2006-2007 m. dėstė lietuvių literatūrą Vienos universitete, 2009 m. – Klagenfurto universitete.

C. Hell parašė gausybę esė, literatūros kritikos straipsnių ir parengė apie 200 laidų ORF ir Bavarijos radijo stotims. 2002 m. tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje C. Hell pristatė vokiečių kalba parengtą lietuviškos prozos antologiją „Raportas apie šmėklas“. Knyga sulaukė ypač plataus atgarsio vokiškai kalbančiose Europos šalyse. Abiem 2009-ųjų metų Europos kultūros sostinėms C. Hellis rengė literatūros projektus „Lincas skaito Vilnių“ (Lince) ir „Vilnius skaito Lincą“ (Vilniuje). 2009 m. C. Hell parašė ne tik knygą apie Vilniaus miestą („Der eiserne Wolf im barocken Labyrinth. Erwachendes Vilnius“) bet ir sudarė dvi antologijas, kuriose yra nemažai jo paties verstų tekstų: „Litauen lesen“ ir „Europa erlesen: Vilnius“.

Cornelijus Hellis yra išvertęs Vienuolio, Žemaitės, M. Katiliškio, R. Gavelio, J. Ivanauskaitės, R. Granausko, J. Erlicko, M. Ivaškevičiaus, R. Šerelytės, A.A. Jonyno, V. Bložės, N. Miliauskaitės, A. Nykos-Niliūno, J. Kunčino, A.Mackaus, J. Vaičiūnaitės, E. Ališankos, L. Katkaus, R.Stankevičiaus, K. Platelio, D. Kajoko, D. Čepauskaitės, D. Zelčiūtės, H. Kunčiaus, J. Meko, T. Marcinkevičiūtės, V. Juknaitės, G. Radvilavičiūtės, M. Zingerio, S. Parulskio, T. Venclovos ir kitų autorių kūrinių.

1996 m. C. Helliui įteikta Austrijos valstybinė premija už mokslinę publicistiką, o 2004 m. Lietuvos rašytojų sąjunga C. Helliui skyrė „Poezijos pavasario“ prizą už lietuvių poezijos vertimus į vokiečių kalbą, tais pačiais metais apdovanotas Lietuvos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.

Parengta pagal LLVS informaciją

Programą įgyvendina