Skaitymo metai - Įvyko nuotoliniai mokymai „Skaitymo strategijų įvairovė ir jų taikymas skirtingų dalykų pamokose“

Įvyko nuotoliniai mokymai „Skaitymo strategijų įvairovė ir jų taikymas skirtingų dalykų pamokose“

2022-02-17

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina Skaitymo skatinimo 2019–2024 m. programą. Vienas jos tikslų – organizuoti kultūros ir švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. Todėl Nacionalinė biblioteka nuolat rengia mokymus bei seminarus specialistams, dirbantiems vaikų ir paauglių ugdymo bei skaitybos srityse.

Nacionalinė biblioteka 2022 m. vasario 14–15 d. kvietė dalyvauti mokymuose tema „Skaitymo strategijų įvairovė ir jų taikymas skirtingų dalykų pamokose“, kuriuos vedė Asta Navickaitė, Šiuolaikinės mokyklos centro mokytoja, Šiuolaikinių didaktikų centro sertifikuota lektorė.

Mokymus sudarė dvi dalys, jie vyko Zoom“ platformoje.

Skaitymo gebėjimų ugdymas labai svarbus įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą idėją. Kad galėtų sėkmingai mokytis įvairių dalykų bei nuolat mokytis vėliau, jauni žmonės jau mokykloje turi tapti sąmoningais savarankiškais skaitytojais, gebančiais susirasti, atsirinkti, kritiškai įvertinti įvairaus pobūdžio tekstus, apmąstyti skaitymo metu įgytą informaciją, idėjas. Veiksmingas yra toks skaitymas, kai informacija, idėjos transformuojasi į naujas žinias, naują supratimą, kai gebama remiantis skaitymo patyrimu priimti tam tikrus sprendimus, ką nors padaryti, veikti kitaip nei prieš skaitymą. Nagrinėdami, interpretuodami, vertindami įvairaus pobūdžio tekstus mokiniai ugdosi kritinio mąstymo gebėjimus. Jie atpažįsta, nagrinėja įvairių šaltinių atviras ir slaptas intencijas, vertybes, vertina reiškiamų požiūrių pagrįstumą ir patys mokosi argumentuotai diskutuoti. Pokalbiuose apie skaitomus tekstus plėtojama diskusijos kultūra: mokomasi išklausyti kitą, gerbti jo nuomonę, pripažinti nuomonių ir požiūrių įvairovę, ginti savo požiūrį nepažeidžiant kitų ir savo paties orumo, ugdoma atsakomybė už savo minčių ir išsakytos pozicijos tikrumą, aiškumą, tikslumą, kuriamos skaitytojų bendruomenės. Šis seminaras paskatins mokytojus diegti pamokose įvairias skaitymo skatinimo strategijas.

Skaitymo skatinimo programą koordinuoja ir įgyvendinimo stebėseną atlieka Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pagrindiniai vykdytojai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, savivaldybių viešosios bibliotekos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos leidėjų asociacija ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius.

 

 

 

Programą įgyvendina