Skaitymo metai - Naujienos:Išrinktos gražiausios Baltijos šalių 2022 m. knygos

Naujienos

2023-03-09
Išrinktos gražiausios Baltijos šalių 2022 m. knygos

 Dra ta ta: Stasio Ušinsko marionečių pokalbis su lėlininku Rimantu Driežiu / idėjos autorė Sigutė Chlebinskaitė; iliustracijos: Rokas Bilinskas, Leonardas Mekionis; 3D lėlių moduliacija: Antanas Skučas, Margarita Valionytė; vertėja į anglų kalbą Dalia Cidzikaitė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2022. – 39 p. + 4 lipdukų lap. – Leidinys su papildytosios realybės elementais. – ISBN 978-609-405-226-2


Lietuvos, Latvijos ir Estijos leidėjų asociacijos kasmet organizuoja gražiausių Baltijos šalių knygų rinkimus. Rinkimuose dalyvauja kiekvienos šalies Knygos meno konkursų laureatės.

Šiemet komisija rinkosi Vilniaus knygų mugėje. Čia buvo eksponuojamos Lietuvos 2022 metų Knygos meno konkurso knygos-laureatės ir Ukrainos konkurso „Geriausias knygos dizainas“ knygos laureatės, tad šįkart į Baltijos šalių konkursą viešnios teisėmis buvo pakviesta ir Ukraina.

Vertinimo komisiją sudarė visų keturių šalių atstovai, tačiau kiekvienos šalies knygą laureatę išrinko kitų trijų šalių komisijos nariai. Komisijoje dirbo dailininkas Olegas Gryščenko (Ukraina), knygų dailininkas Jokūbas Jacovskis (Lietuva), leidėja Renate Punka (Latvija) ir knygų dailininkė Ulla Saar (Estija).

Buvo išrinktos šios knygos laureatės:

Estija. Flo Kasearu „Flo retrospektyva“ – katalogas, skirtas Flo Kasearu parodai. Knygos dailininkas Indrek Sirkel, Išleido „Kunsthalle Recklinghausen & Lugemik“, spausdino „Tallinn Book Printers“.

Lietuva. „Dra ta ta. Stasio Ušinsko marionečių pokalbis su lėlininku Rimantu Driežiu“. Knygos meninės dalies vadovė Agnė Dautartaitė-Krutulė, iliustracijos ir maketas: Rokas Bilinskas, Leonardas Mekionis, 3D lėlių moduliacija: Antanas Skučas ir Margarita Valionytė. Knygą išleido Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, spausdino „BALTO print“.

Latvija. „Dar viena nuobodi knyga apie Latvijos fotografiją [kuri yra tokia pati nuobodi kaip ir šis leidinys]“ (Re, vēl viens garlaicīgs izdevums par Latvijas fotogrāfiju [kura ir tikpat garlaicīga kā šī grāmata]). Knygos dailininkas Aleksejus Muraško, išleido Šiuolaikinės kultūros centras Kultkom, spausdino Jelgavas Tipogrāfija.

Ukraina. „Prieinamas vadovas“ (Довідник безбар’єрності). Dailininkas Volodymiras Gavryš, išleido „IST publishing“, spausdino „Kolo“, brailio versiją spausdino Ukrainos prieinamų paslaugų resursų centras.

Knygos meno konkurso apdovanojimus Vilniaus knygų mugėje organizavo Lietuvos kultūros ministerija.

Lietuvos leidėjų asociacijos informacija

Programą įgyvendina