Skaitymo metai - Naujienos:Dvidešimt antroji Vieno lito premija – poetui Vidmantui Elmiškiui

Naujienos

2021-02-22
Dvidešimt antroji Vieno lito premija – poetui Vidmantui Elmiškiui


Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus sumanyta literatūrinė Vieno lito premija šiemet paskirta poetui Vidmantui Elmiškiui. Premija poetas pagerbtas už kasdienybės spalvas bei amžinybės nuojautas eilėraščių rinkinyje „Ir bus atsakyta“ (Kaunas: „Kauko laiptai“, 2020).

„Kaune gyvenantis poetas, prozininkas, žurnalistas Vidmantas Elmiškis poezijos knygoje „Ir bus atsakyta“ atsakymų ieško aktualizuodamas pačią egzistencijos problemą, išryškindamas aštrius daugiabriaunės būties kampus, nevengdamas atviro pokalbio su skaitytoju ir drąsiai žarstydamas šiurkštesnės raiškos elementus“, – recenzijoje pastebi poetas, literatūros kritikas Tomas Vyšniauskas.

Poetas, prozininkas Vidmantas Kiaušas-Elmiškis gimė 1952 m. gegužės 23 d. Burbiškyje, Anykščių rajone, tačiau didžiąją gyvenimo dalį praleido Kaune. Mokėsi Kauno politechnikos instituto (dabar Kauno technologijos universitetas) Elektrotechnikos fakultete, studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Kauno humanitariniame fakultete; jam pripažinta filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija.

Vidmanto Elmiškio pseudonimu prisidengęs rašytojas išleido vieną humoreskų ir keturis eilėraščių rinkinius, jo kūryba publikuota almanachuose „Veidai“, „Trinktinė“, „Poezijos pavasaris“ ir kt., taip pat kultūriniuose leidiniuose „Nemunas“, „Literatūra ir menas“, „Metai“, interneto portaluose ir kt.

Vieno lito literatūrinė premija teikiama nuo 1999 m., jos sumanytojas – Petras Palilionis. Į premiją kandidatuoti gali įvairiausių žanrų, skirtingas temas analizuojantys ir įvairų patirties bagažą turintys Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus nariai. Premija aprėpia platų Kauno literatūros lauką, todėl svarbiausiais kriterijais tampa kūrinių meninis lygis, originalumas, paveikumas.

Net ir Lietuvai įstojus į euro zoną, Vieno lito premija kultūrinėje atmintyje išsaugo nacionalinės valiutos vardą, o laureatas viešame literatūros vakare apdovanojamas autoriniame skulptoriaus Stasio Žirgulio darbe įkurdinta 1 lito moneta, diplomu bei renginio rėmėjų piniginiu prizu.

Vidmantas Elmiškis – dvidešimt antrasis Vieno lito premijos laureatas. Pirmuoju premijos laureatu 1999 m. tapo Jurgis Gimberis už kudirkišką pilietiškumą knygose „Mišiugino dienoraštis“ ir „Misės, mano boba ir kiti reikalai“ (Kaunas: „Santara“, 1999). Vieno lito premija taip pat apdovanoti rašytojai Gediminas Jankus, Robertas Keturakis, Edmundas Janušaitis, Aleksas Dabulskis ir kt.

Parengta pagal Lietuvos rašytojų sąjungos
Kauno skyriaus informaciją

 

Programą įgyvendina