Skaitymo metai - Naujienos:Paskelbtas konkursas Rašytojo stipendijai laimėti

Naujienos

2024-06-25
Paskelbtas konkursas Rašytojo stipendijai laimėti


Neringos savivaldybė kartu su Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešąja biblioteka skelbia stipendijos rašytojui, reziduojančiam Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre, konkursą.

Stipendija skiriama rašytojui už rezidencijos metu įvykdytą Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro kūrybinės veiklos programą, kurią sudaro sukurti, atlikti ar kitaip viešai pristatyti kūrybiniai darbai Neringos bendruomenei. Stipendijos dydis – 1000 Eur, jos rūšis – vienkartinė (išmokama vienu metu).

Rezidavimo trukmė ir įsipareigojimai. Stipendijos laimėtojas turi turėti galimybę atvykti  ne trumpesnio nei vieno mėnesio rezidavimui į Tarptautinį vertėjų ir rašytojų centrą, pasirenkant laikotarpį (nuo 2024 m. spalio mėn. iki 2025 m. balandžio mėn.). Už apgyvendinimą stipendijos laimėtojas apmoka pats. Apgyvendinimo kainai (TVRC mokamų paslaugų kainininkas) taikoma nuolaida pagal nustatytas sąlygas.
Rezidencijos vieta – Tarptautinis vertėjų ir rašytojų centras (Skruzdynės g. 9, Neringa (Nida)).
Paraiškų pateikimas ir terminas. Visi norintieji kviečiami teikti laisvos formos paraiškas (apimtis – iki 2 lapų). Paraiška turi būti pasirašyta pretendento parašu. Pageidautina, kad pretendentas paraiškoje nurodytų planuojamos rezidencijos laikotarpį (nuo – iki). Paraiška ir ją lydintys dokumentai gali būti teikiami ir anglų kalba, jei kūrėjas nėra Lietuvos Respublikos pilietis.
Kartu su paraiška, kurioje atsispindėtų pretendento literatūrinė patirtis, kūrybos tematikos sąsajos su Kuršių nerija, Mažosios Lietuvos kultūrine tapatybe ir savastimi, turi būti pateikiami:

  • gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas;
  • darbų pavyzdžiai ar jų ištraukos;
  • rezidavimo metu planuojamo įgyvendinti kūrybinio sumanymo aprašymas, koncepcijas ar planas (apimtis – iki 2 lapų).

Dokumentai siunčiami el. paštu info@tvrc.lt iki 2024 m. liepos 31 d. Apie gautas paraiškas kandidatai bus informuoti el. paštu.
Paraiškų vertinimas. Pateiktas paraiškas vertins Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos ir Neringos savivaldybės mero sudarytos ekspertų komisijos.
Atrankos kriterijai. Stipendijos konkursas yra atviras visiems, nepaisant išsilavinimo ir dabartinės veiklos. Bus vertinama:

  • kūrybinės veiklos programos meninė ir kultūrinė vertė Kuršių nerijai;
  • kūrybinės veiklos programos aktualumas, idėjos tikslingumas;
  • kūrybinės veiklos programos tęstinumas ir rezultatai, numatoma sklaida;
  • ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, kūrybos tematikos sąsajos su Kuršių nerija, Mažosios Lietuvos kultūrine tapatybe ir savastimi;
  • ankstesnės kūrybinės veiklos sklaida.

Plačiau:
Neringos savivaldybės stipendijos rašytojui, reziduojančiam Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre, skyrimo tvarkos aprašas.
Stipendijos steigėjas – Neringos savivaldybės taryba.
Už paraiškų pateikimo administravimą atsakingas Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro atstovas.
Informacija teikiama – mob. +370 687 53175, el. p. info@tvrc.lt

Neringos savivaldybės informacija

Programą įgyvendina