Skaitymo metai - Naujienos:Literatūrinė Vlado Šlaito premija įteikta poetei Jurgitai Jasponytei

Naujienos

2019-12-13
Literatūrinė Vlado Šlaito premija įteikta poetei Jurgitai Jasponytei


 

Šių metų literatūrinės Vlado Šlaito premijos laureatė – poetė Jurgita Jasponytė. Poetę iškilmingai sveikino Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, pasidžiaugęs gražiu premijos teikimo renginiu bei jo tęstinumu.

Poetė J. Jasponytė yra kilusi iš Zarasų krašto, studijavo Vilniuje, kur įgijo filologijos bakalauro ir literatūrologijos magistro laipsnį. Šiuo metu dirba Vilniaus miesto savivaldybės bibliotekoje. Rašytoja yra išleidusi dvi savo kūrybos knygas – „Šaltupė“ (2014) ir „Vartai Auštrieji“ (2019, abi išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla). Atsiimdama premiją, poetė džiaugėsi jos kūrybos įvertinimu, sakė, kad nemažai jos tekstų šiandien yra skirta Vilniui, nors ilgą laiką ten nesijautė sava, ilgėjosi gimtojo krašto, tačiau priėmus Vilnių kaip savą, atsivėrė ir kūrybinės galios. J. Jasponytė jau yra pelniusi Zigmo Gėlės premiją, abu jos poezijos rinkiniai įtraukti į Metų knygos rinkimų penketuką (2015 ir 2019 m.).

Šių metų premijai gauti be J. Jasponytės buvo dar keturi kandidatai – Monika Blauzdienė (knygos „Pa saulas žiedu“ ir „Gyvienima vaizdieliai“), Stasys Lipskis (knyga „Ilgesio elegijos“), Viktoras Žilinskas (kūrinys „Vincento Kati dienoraščiai“) ir Juozas Žitkauskas (knyga „Sakyciniai ir pilniavociniai“).

Šiemet sukanka 20 metų, kai 1999-aisiais Ukmergėje įsteigta Literatūrinė Vlado Šlaito premija. Per šį dvidešimtmetį premija buvo įteikta ir iš Ukmergės krašto kilusiems, ir kitų regionų bei kitose šalyse gyvenantiems kūrėjams. Vis tik premijos priešistorė daug senesnė – Ukmergės literatūrinė premija, skirta apdovanoti geriausio literatūros kūrinio autorių, šio krašto šviesuolių iniciatyva buvo įsteigta dar 1937 metais. Nors istorijos posūkiai nutraukė premijos gyvavimą, tačiau atgimusi ji nenutrūkstamai teikiama jau du dešimtmečius taip puoselėjant kraštiečio poeto Vlado Šlaito vardą, garsinant Ukmergę, skatinat poetus už jų kūrybą.

Kasmet įteikiama Literatūrinė Vlado Šlaito premija leidžia prisiminti poetą Vladą Šlaitą, pasidžiaugti kūrėjų gausa, visiems kartu pabūti meno, muzikos ir literatūros šventėje. Šių metų premijos įteikimo iškilmėse itin daug kalbėta apie V. Šlaitą, skaityta jo kūryba, susirinkusieji galėjo pajusti tą šlaitišką dvasią ir ja pasidalyti su visais atėjusiais.

Programą įgyvendina