Skaitymo metai - Skaitymo gebėjimus skatinančios veiklos ir jų taikymas pamokose. Mokymų ciklas

Skaitymo gebėjimus skatinančios veiklos ir jų taikymas pamokose. Mokymų ciklas

2023-10-02

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama Skaitymo skatinimo programos, finansuojamos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, 2019–2024 m. planą, organizavo mokymus pedagogams bei bibliotekų darbuotojams skaitymo skatinimo kompetencijoms gerinti.

Į mokymus buvo kviečiami visų Lietuvos regionų bibliotekų darbuotojai bei pedagogai. Mokymai buvo rengiami bendradarbiaujant su organizacija VšĮ „Mokymosi mokykla“. Ši organizacija kuria kokybišką ir platų turinį, taiko pasaulio ugdymo tendencijas Lietuvos švietimo bendruomenei. Siekia sukurti sąmoningą mokytojo norą tobulėti ir ugdyti XXI a. kompetencijas, skatinti mokytojų bendruomenės bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą.

Mokymus vedė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos pedagogės edukatorės Andželika Aleksandravičiūtė bei Lina Sirgedienė.

Lektorės pabrėžia, jog mokymai ypač aktualūs šiandien, kai jaunasis skaitytojas vis dažniau įsitraukęs į ekranų aplinką, čia daugiausiai susitelkiama tik į tai, kas mirga ir skleidžia garsą. „Šiais laikais mokiniai dažniausiai nepanyra į tekstą, yra linkę į seklų skaitymą, permetimą akimis (angl. skimming), todėl sudominti knyga, ugdomuoju turiniu yra iššūkis tiek mokytojams, tiek bibliotekos darbuotojams, tiek edukatoriams. Per mokymus dalinamės skaitymo gebėjimų ugdymo patirtimi, kurią pavyko pritaikyti per pamokas. Manome, kad turinys, norimas perteikti ugdytiniams, gali būti lengvai ir kūrybiškai pritaikomas, aktualus ir įdomus šiandieninei besimokančiai kartai.“ Lektorės atkreipia dėmesį, jog įvairių kūrybinių praktikų naudojimas edukacijose skatina mokinių įsitraukimą ir norą atlikti užduotis, lengviau suprasti literatūrinius tekstus, matyti juos šiuolaikiniame kontekste. „Toks darbo pobūdis skatina skaitymo gylį, ne paviršutiniškai permesti tekstą, bet jį suprasti, ieškoti sąsajų su šia diena, galiausiai, kritiškai mąstyti, atsispirti šiandien vis dažniau iš skirtingų šaltinių mus pasiekiančioms melagingoms naujienoms. „Skatiname į tekstą žvelgti žaidybiškai, mokėti jį nurengti lyg svogūno lukštus.“ Mokymai tinkami mokytojams, edukatoriams, bibliotekos darbuotojams, kurie dirba su jaunąja karta. Šis mokymų ciklas padės kūrybiškai žvelgti į kylančius iššūkius, bei suteiks reikalingų praktinių žinių skaitymo skatinimo veikloms įgyvendinti.

Surengtos trys nuotolinės mokymų sesijos, į kurias registravosi daugiau kaip trys tūkstančiai dalyvių. Nespėję sudalyvauti įrašus gali peržiūrėti patogiu metu.

1. „Skaitymo gebėjimus skatinančios edukacijos ir jų vedimo esminiai principai“. Pirmoje dalyje aptarti svarbiausi principai, skatinantys vaikų skaitymo gebėjimus. Mokymuose pažinsite įvairius metodus, jais remiantis galima didinti vaikų motyvaciją skaityti ir gerinti teksto suvokimą. Išgirsite lektorių patarimus ir praktiškas įžvalgas, sužinosite, kaip praktinius metodus panaudoti kasdienėje veikloje. Įrašą rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=ssc3YKN7Byc.

2. „Skaitymo gebėjimus skatinančių edukacijų sužaidybinimas“. Antroje dalyje sužinosite, kaip, remiantis žaidybiniais principais, skatinti vaikų skaitymo gebėjimus. Lektorės pasidalins žiniomis ir patirtimi, kaip sukurti užduotis, skatinančias vaikus skaityti ir ugdančias kritinio mąstymo gebėjimus. Susipažinsite su naujais ugdymo metodais, pagrįstais žaidimais ir lavinančiais vaikų kūrybiškumą pamokose. Įrašą rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=5jIJiFQpkpk.

3. „Skaitymo gebėjimo edukacijų vedimas panaudojant fenomenais grįstą ugdymą“. Trečioje dalyje susipažinsite su fenomenais grįstų ugdymo metodų taikymu pamokose, su atvejų tyrimais ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip panaudoti realius reiškinius ir įvykius, kad vaikai geriau suprastų skaitytus tekstus ir pradėtų kurti savitą pasaulėžiūrą. Įrašą rasite čia: https://www.youtube.com/watch?v=QSGzC5hATyw.

 

 

 

Programą įgyvendina