Skaitymo metai - Įpusėjo lietuvių diasporai skirtos Skaitymo skatinimo programos veiklos

Įpusėjo lietuvių diasporai skirtos Skaitymo skatinimo programos veiklos

2023-11-20

Skaitymo skatinimo programos, skirtos lietuvių diasporai, atstovai apsilankė Jungtinės Karalystės Piterboro miesto centrinėje bibliotekoje, kur vyko lietuvių kultūrai skirtas renginys

Šį rudenį antrus metus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Pasaulio lietuvių bendruomene ir Lietuvos leidėjų asociacija vykdomos Skaitymo skatinimo programos, skirtos lietuvių diasporai, atstovai 2023 m. lapkričio 14 d. apsilankė Jungtinės Karalystės Piterboro miesto centrinėje bibliotekoje, kur vyko lietuvių kultūrai skirtas renginys.

Piterboro bibliotekai padovanota per 30 lietuviškų knygų, vyko paskaita „Lietuvių literatūrinė fuga“, skaitytos lietuvių autorių kūrinių ištraukos lietuvių ir anglų kalba. Renginyje dalyvavo Jo Didenybės Kembridžšyro grafystės lordė leitenantė Julie Spence, Piterboro miesto meras Nickas Sandfordas, Lietuvos Respublikos ambasados Londone patarėja Virginija Umbrasienė, „Peterborough Ltd“ generalinė direktorė Kitran Eastman, Lietuvos nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė dr. Jolanta Budriūnienė. Garbūs svečiai pasidžiaugė Lietuvos dovana vietos lietuvių bendruomenei. Jo Didenybės Kembridžšyro grafystės lordė leitenantė J. Spence ypač palankiai įvertino tai, kad dalis į Piterborą atkeliavusių knygų yra lietuvių rašytojų kūrinių vertimai į anglų kalbą. Pasak jos, šios knygos leis geriau pažinti Lietuvos kultūrą, istoriją bei jos žmones, taip pat ir gausią bei aktyvią Piterbore gyvenančią lietuvių bendruomenę.

Renginyje dalyvavo gausus būrys ne tik lietuvių, bet ir įvairių kitų Piterbore gyvenančių etninių grupių atstovų. Kinų bendruomenės Piterbore vadovė Faustina Yang išreiškė savo susižavėjimą glaudžiu vietos lietuvių bendruomenės bendradarbiavimu su Lietuvos organizacijomis. Pasak jos, tai yra puikus pavyzdys kitoms mieste įsikūrusioms bendruomenėms.

Diasporai skirta Skaitymo skatinimo programa siekiama užsienyje gyvenančius lietuvius supažindinti su naujausia kruopščiai ekspertų atrinkta lietuvių literatūra, paskatinti ja domėtis ir skaityti. Pirmaisiais projekto metais buvo bendradarbiaujama su Varšuvoje veikiančiu lietuvių knygų klubu. Tarpininkaujant Lietuvos Respublikos ambasadai Varšuvoje, šiam knygų klubui perduota daugiau nei 20 įvairaus žanro naujausių lietuviškų knygų.

 

 

Programą įgyvendina