Skaitymo metai - Mokymai „Kaip sudominti paauglį knyga“

Mokymai „Kaip sudominti paauglį knyga“

2020-11-30

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina Skaitymo skatinimo programą 2019–2024 metams. Vienas jos tikslų – organizuoti kvalifikacijos tobulinimą, skirtą kultūros ir švietimo darbuotojams, dirbantiems su šia programa. Todėl Nacionalinė biblioteka nuolat rengia įvairius mokymus ir seminarus specialistams, dirbantiems vaikų ir paauglių ugdymo srityje.

Paauglių skaitymo skatinimo tema šiandieniame technologijų pasaulyje darosi vis opesnė, tačiau vis dar stokoja pakankamo dėmesio ir refleksijos. Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento specialistai maloniai kviečia visus, kuriems aktuali ši tematika, žiūrėti vaizdo mokymus „Kaip sudominti paauglį knyga?“

Mokymus sudaro trys paskaitos. Psichologė dr. Jolanta Sondaitė skaito paskaitą „Psichologiniai paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai“, kurioje aptaria paauglio tapatybės formavimosi ypatumus ir sąsajas su knygų skaitymu. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos dėstytoja Vilija Janušauskienė paskaitoje „Lanksčios didaktikos galimybės bibliotekoje“ atskleidžia, kaip didaktika gali pagelbėti siekiant ugdyti paauglio skaitymo kompetencijas, ir supažindina su trijų etapų skaitymo skatinimo strategijomis. Lektorė dalijasi ne tik metodiniais, bet ir praktiniais patarimais. Literatūrologė Eglė Baliutavičiūtė skaito pranešimą „Lietuvių paauglių literatūros dešimtmetis“, kuriame pristato svarbiausius ir aktualiausius šio laikotarpio lietuvių rašytojus ir jų knygas. Lektorė taip pat pataria, kur galima rasti naudingos ir patikimos informacijos apie vertingą vaikų ir paauglių literatūrą.

Skaitymo skatinimo programą koordinuoja ir įgyvendinimo stebėseną atlieka Lietuvos kultūros ministerija. Pagrindiniai vykdytojai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, savivaldybių viešosios bibliotekos, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos leidėjų asociacija ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius.

Siūlome žiūrėti mokymų vaizdo įrašą: http://www.skaitymometai.lt/index.php?232419339

 

 

Programą įgyvendina