Skaitymo metai - Mokymai „Pasakojame istorijas 2021“

Mokymai „Pasakojame istorijas 2021“

2021-10-18

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu birželio 16–17 d. kvietė bibliotekininkus dalyvauti nuotoliniuose mokymuose „Pasakojame istorijas 2021“.

Šie mokymai – tai Skaitymo skatinimo programos priemonė, padedanti kelti bibliotekininkų, rengiančių edukacines programas vaikams, kvalifikaciją.

Mokymų tikslas – bibliotekininkams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu, pristatyti ir mokyti taikyti praktiškai istorijų pasakojimo metodą (angl. storytelling). Lektoriai dalinosi patirtimi, kaip įtaigiai ir vaizdžiai pasakoti istorijas, labiau sudominti ir įtraukti į pasakojimą klausytojus.

Dalinamės paskaitų įrašais.

  • Mildos Varnauskaitės pranešimas „Istorijų pasakojimas – neliečiama muziejinė vertybė ar besikeičianti kasdieninė praktika?“ Šioje paskaitoje lektorė aptaria žodinio pasakojimo reikšmę ir atsako į klausimą, ar norėdami, kad mūsų istorijos išliktų ateinančioms kartoms, turėtume jas uždaryti po stiklu, ar visgi išleisti į pasaulį ir priimti jų kaitą?

M. Varnauskaitė – profesionali istorijų pasakotoja bei šio meno mokytoja, gyvena ir dirba Amsterdame (Nyderlandai). Kaip pasakotoja dalyvauja įvairiuose renginiuose Nyderlanduose ir Lietuvoje, dalinasi biografiniais, folkloriniais, istoriniais ir kitokiais pasakojimais. Yra baigusi Mezrabo istorijų pasakojimo mokyklą (Mezrab Storytelling School) Amsterdame ir šiuo metu dirba Mezrabo kultūros centre, viename didžiausių pasakojimo meno centrų Europoje.

Paskaitos įrašą rasite čia: „Pasakojame istorijas 2021“: Mildos Varnauskaitės teorinis pranešimas.

  • Daiva Ivanauskaitė savo pranešime „Atrandant paparčio žiedą: istorijų pasakojimas edukaciniuose užsiėmimuose vaikams“ atskleidžia sakytinio istorijų pasakojimo metodus ir aiškina, kaip sujungti istorijų pasakojimą su praktinėmis kūrybinėmis įvairių disciplinų veiklomis per pratybas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams.

D. Ivanauskaitė – profesionali pasakotoja, tarptautinių pasakojimo festivalių kuratorė ir dalyvė. Baigė „Scottish Storytelling Centre“ pasakotojų rengimo programą, buvo įtraukta į Škotijos profesionalių pasakotojų registrą ir „Scottish Book Trust“ autorių sąrašą. D. Ivanauskaitės pristatomą repertuarą sudaro lietuviškos, škotiškos ir pasaulinės pasakos. Pasitelkdama tradicijas pasakotoja kuria ir improvizuoja savitas istorijas. Aktyviai dalyvauja vietiniuose ir tarptautiniuose pasakojimo festivaliuose.

Įrašą rasite čia: „Pasakojame istorijas 2021“: Daivos Ivanauskaitės pranešimas.

  • Gražina Kadžytė pranešime „Istorija, pasislėpusi tautosakoje: pasakos, sakmės, pasakojimai ir perpasakojimai“ pasakoja apie sakytinės tautosakos tekstų sklaidos privalumus ir problematiką. Aptaria pasakotojo ir klausytojo santykį, edukacinius aspektus. Lektorė kalba apie pasakojimo tradiciją, šimtmečius puoselėjamą neformaliose (namų ir pan.) erdvėse ir šiuolaikinių bendruomenių įtraukiamą į projektinius renginius.

G. Kadžytė – etnologė, etninės savasties saugotoja, tarptautinių pasakojimo festivalių dalyvė, scenaristė. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tyrėja yra parašiusi scenarijų LRT tradicinės kultūros laidoms, parengė ir vedė autorinę radijo laidą aukštaičių tarme „Aukštaičių deimančiukai“, buvo tarptautinio pasakų sekimo čempionato „Vieną kartą gyveno...“ vertinimo komisijos pirmininkė, projekto „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ kūrėja ir konsultantė. G. Kadžytės veiklos laukas apima sakytinės tautosakos tyrimą, meninį pateikimą ir populiarinimą. Už nuopelnus Lietuvos valstybei apdovanota Vytauto Didžiojo ordino medaliu.

Šie mokymai yra viena iš Skaitymo skatinimo programos, kurios įgyvendinimą finansuoja Kultūros ministerija, priemonių.

Įrašą rasite čia: „Pasakojame istorijas 2021“: Gražinos Kadžytės pranešimas.

  • Saulės Degutytės praktinis užsiėmimas „Daiktų gyvenimo istorijos“. Jame lektorė nagrinėja įvairių daiktų istorijas. Pateikdama praktinių pavyzdžių, pranešėja įkvepia pamėgti senus, patirties turinčius daiktus ir juos prikelti naujam gyvenimui.

Saulė Degutytė – aktorė, režisierė, dailininkė, netradicinio Stalo teatro įkūrėja. Mokėsi pantomimos, chorinio dirigavimo, baigė aktorinio meistriškumo studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. S. Degutytė dirba meninio ugdymo pedagoge, rengia edukacinius projektus neįgaliesiems, veda kūrybines dirbtuves vaikams ir seminarus mokytojams. Apdovanota dviem Auksiniais scenos kryžiais – 2011 m. už spektaklį „Tarmių stalas“ ir 2014 m. už spektaklį „Gandro dovana“.

Įrašą rasite čia: „Pasakojame istorijas 2021“: Saulės Degutytės pranešimas.

 

Programą įgyvendina