Skaitymo metai - Naujienos:Šv. Jeronimo premijos laureatai – vertėjai Povilas Gasiulis ir Mihkel Loodus

Naujienos

2013-09-30
Šv. Jeronimo premijos laureatai – vertėjai Povilas Gasiulis ir Mihkel Loodus


2013 m. Šv. Jeronimo premijų laureatai – vertėjas iš anglų kalbos Povilas Gasiulis ir lietuvių literatūros vertėjas į estų kalbą Mihkel Loodus.

Mihkel Loodus 2013 m. Šv. Jeronimo premija skirta už meniškai ir profesionaliai išverstus lietuvių literatūros kūrinius, už ilgametį dėmesį, pasišventimą lietuvių literatūrai ir rūpestį jos sklaida Estijoje.

Vertinimo komisija – vertėjas, 2012 m. Šv. Jeronimo premijos laureatas Georgijus Jefremovas, LLVS valdybos narė Rūta Jonynaitė, vertėja Aida Krilavičienė, LLVS valdybos narė Laima Masytė, Kultūros ministerijos vyr. specialistė Vilija Motiekienė.

Nuo pat 1960 m., kai Tartu universitete baigė estų kalbą ir literatūrą, Mihkelio Looduso veikla siejosi ne tik su knygomis, spausdintu žodžiu, bet ir su Lietuva bei lietuvių literatūra. Savarankiškai išmokęs lietuvių kalbą, pirmąjį lietuvių literatūros vertimą M. Loodusas parengė dar 1956 m. Pradėjęs nuo Salomėjos Nėries poezijos ir Jono Biliūno apsakymo, per daugiau kaip penkis dešimtmečius jis išvertė įspūdingą gausybę lietuvių prozos, poezijos, dramos kūrinių. M Looduso dėka Estijos skaitytojai pažino pamatinius lietuvių literatūros veikalus: Vinco Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“, Ievos Simonaitytės „Aukštujų Šimonių likimas“, Jono Avyžiaus „Sodybų tuštėjimo metas“, Antano Škėmos „Balta drobulė“, perskaitė daugybę iškilių lietuvių prozininkų knygų – Juozo Apučio, Romualdo Granausko, Ramūno Klimo, Vytauto Bubnio, Kazio Sajos, Mykolo Sluckio, Romualdo Lankausko, Raimondo Kašausko, Danieliaus Mušinsko, Sauliaus Šaltenio ir kitų. Tikras lietuvių poezijos žinovas ir mylėtojas, šis vertėjas estiškai prakalbino Kristijoną Donelaitį, Maironį, Janiną Degutytę, Juditą Vaičiūnaitę, Marcelijų Martinaitį, Justiną Marcinkevičių, Sigitą Gedą, Algimantą Baltakį. Maža to, jis išvertė visą pluoštą lietuviškos dramaturgijos – Juozo Grušo, Kazio Borutos, Justino Marcinkevičiaus, Raimundo Samulevičiaus, Kazio Sajos, Sigito Parulskio draminių kūrinių.

Lietuvos bičiulis M. Loodus yra parengęs nemažai straipsnių apie lietuvių kūrėjus – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, Kristijoną Donelaitį, Marcelijų Martinaitį, Justiną Marcinkevičių, – apie lietuvių ir estų literatūrinius ryšius, yra rašęs įvairiausiomis Lietuvos kultūros gyvenimo temomis, daugybę kartų kalbėjęs apie Lietuvą ir lietuvių literatūrą Estijos radijo ir televizijos laidose. Už nenuilstamas pastangas puoselėjant lietuvių ir estų kultūrų draugystę 2002 m. buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

M. Loodus, Estijos Rašytojų sąjungos narys nuo 1976 metų, 2010-aisiais įstojo į Lietuvos literatūros vertėjų sąjungą. LLVS interneto svetainėje pateikiamas įspūdingas šio darbštaus vertėjo darbų sąrašas.

Povilui Gasiuliui 2013 m. Šv. Jeronimo premija skirta už ištikimybę amerikiečių literatūros meistrams Johnui Dos Passosui ir Kurtui Vonnegutui, už puikiai perteiktą originalą, individualizuotą įvairių socialinių sluoksnių kalbą, žargoną.

Šv. Jeronimo premiją P. Gasiuliui skyrė Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos komisija (Pranas Bieliauskas, Diana Bučiūtė, dr. Rita Miliūnaitė, Jonė Ramunytė, Dalia Judita Vabalienė), atsižvelgusi ne tik į trejų pastarųjų metų vertimus (Kurt Vonnegut „Telaimina jus Dievas, pone Rouzvoteri, arba Perlai kiaulėms“, John Dos Passos „Manhatano stotis“), bet ir į didžiulį ankstesnį šio vertėjo indėlį supažindinant lietuvių skaitytoją su žymiausių užsienio literatūros meistrų kūryba.

Povilas Gasiulis buvo išrinktas 2012 metų Vertėjo krėslo premijos laureatu už John Dos Passos romano „Manhatano stotis“ vertimą (Vertėjo krėslą įteikė Lietuvių PEN centras ir Kultūros ministerija).

P. Gasiulis gimė 1944 m. Medeiniuose, Utenos apskrityje. Gyvena Biržuose, kur daugelį metų dirbo pedagogo darbą, mokykloje dėstė anglų kalbą. Greta to bemaž per penkias dešimtis metų (pirmasis vertimas – Jerome David Salinger „Rugiuose prie bedugnės“, „Vaga“ 1966) vertėjas lietuviškai prakalbino tokius žymius autorius, kaip Ernest Hemingway („Fiesta“, „Kam skambina varpai“), James Joyce („Dubliniečiai“, „Menininko jaunų dienų portretas“), Kurt Vonnegut („Skerdykla Nr. 5“, „Čempionų pusryčiai“ ir kt.), John Dos Passos („Keturiasdešimt antroji paralelė“, „Manhatano stotis“) ir kt. Daugelis P. Gasiulio vertimų buvo leidžiami pakartotinai, kai kurie netgi ne vieną kartą (J. D. Salinger. „Rugiuose prie bedugnės“: per 1966-2008 m. – viso septyni leidimai).

P. Gasiulio darbų sąrašas.                                                        

Šv. Jeronimo premiją lietuvių literatūros vertėjui į užsienio kalbą 2006 m. įsteigė Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga kartu su Kultūros ministerija. Premija skiriama už profesionaliai, meniškai į užsienio kalbą išverstus kūrinius, už lietuvių literatūros populiarinimą užsienyje. Premijos tikslas – įvertinti ir skatinti lietuvių literatūros vertėjo darbą ir indėlį į tarptautinius kultūros mainus, Lietuvos nacionalinės kultūros sklaidą užsienyje, patrauklaus Lietuvos valstybės įvaizdžio kūrimą.

Šv. Jeronimo premija užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui į lietuvių kalbą įsteigta 2005 m. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos. Premija skiriama užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui į lietuvių kalbą už profesionalius ir meniškus pastarųjų trejų  metų vertimus, už nuopelnus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, meninio vertimo teorijai ir kritikai, vertėjų ugdymui. Premijos tikslas – pripažinti ir skatinti vertėjo kaip menininko darbą ir indėlį į Lietuvos kultūrą, literatūrą ir kalbą, kultūrų dialogą, pasaulio elitinės literatūros leidybą, kelti literatūros vertėjų profesijos prestižą.

Laureatai pagerbiami rugsėjo 30 d., minint Tarptautinę vertėjų – Šv. Jeronimo – dieną. Jiems įteikiama piniginė premija ir diplomas.

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos informacija 

Programą įgyvendina