Skaitymo metai - Mokymai „Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir kismo“

Mokymai „Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir kismo“

2021-01-13

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programą. Vienas tikslų – organizuoti kvalifikacijos tobulinimą kultūros ir švietimo darbuotojams, dirbantiems su šia programa, todėl Nacionalinė biblioteka nuolat rengia mokymus ir seminarus vaikų ir paauglių ugdymo srityje dirbantiems specialistams. Mokymai gali būti aktualūs ir tėvams.

Tiesiogiai transliuotuose mokymuose „Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir kismo“ siekta atkreipti dėmesį į vaikų literatūrą kaip daugiasluoksnį, gyvą reiškinį, neatsiejamą ir nuo istorijos, ir nuo aktualiausių šiuolaikinių visuomenės tendencijų. Mokymus sudaro trys vaikų literatūros specialistų, literatūrologų paskaitos.

Džiuljetos Maskuliūnienės skaitomoje paskaitoje „Grožio pajauta vaikų literatūros kūriniuose“ nagrinėjama grožį patiriančios sąmonės vaizdavimo tema vaikų ir jaunimo literatūroje.

Vaikų literatūros specialistė Eglė Baliutavičiūtė pranešime „Tie, kurių nepažįstame: knygos apie vaikus ir paauglius iš tolimų šalių“ atskleidžia, kodėl verta atkreipti dėmesį į vis gausėjančią verstinę literatūrą, kuri mums leidžia pažinti kitas tautas. Lektorė pristato kelias vertingas knygas, aptaria jų pažintinę ir edukacinę vertę. Humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkė Asta Skujytė-Razmienė paskaitoje „Atėjau, pamačiau, užsinorėjau: socialinių medijų poveikis paauglių skaitymo skatinimui“ kelia klausimus, ar bibliotekos gali veikti kaip skaitymą skatinančios nuomonės formuotojos, ar pasitelkus socialines medijas galima pritraukti naujų skaitytojų.

Skaitymo skatinimo programą koordinuoja ir jos įgyvendinimo stebėseną atlieka Lietuvos Republikos kultūros ministerija. Pagrindiniai vykdytojai – Nacionalinė biblioteka, savivaldybių viešosios bibliotekos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos leidėjų asociacija ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius.

Kviečiame žiūrėti mokymų vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=zIsSd1u_qX4

 

 

Programą įgyvendina