Skaitymo metai - Įvyko nuotoliniai seminarai apie disleksijos sutrikimą turinčius vaikus

Įvyko nuotoliniai seminarai apie disleksijos sutrikimą turinčius vaikus

2021-12-10

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama Skaitymo skatinimo 2019–2024 m. programą, kvietė dalyvauti nuotoliniuose seminaruose apie disleksijos sutrikimą turinčius vaikus, kuriuos vedė „Dyslexia centro“ specialistės.

Pirmas seminaras „Kaip padėti vaikui su disleksijos sutrikimu?“ vyko 2021 m. lapkričio 29 d. Seminaro metu lektorė logopedė-ekspertė Lina Narkevičienė papasakojo, kaip dirbti su šį sutrikimą turinčiais vaikais, į ką atkreipti dėmesį, kaip organizuoti darbą klasėje ir kt. Mokymus taip pat buvo galima stebėti jutubo platformoje. Dalyviai turėjo galimybę užduoti klausimus ir plačiau pasikalbėti su lektore.

Antras seminaras „Atpažink – pritaikyk – padėk“,  kurį vedė „Dyslexia centro“ spec. pedagogė Reda Andriekutė, vyko gruodžio 10 d. Jo metu lektorė papasakojo, kaip atpažinti disleksijos sutrikimą ir kokius metodus reikėtų taikyti norint padėti tokiems vaikams. Mokymai truko 4 akademines valandas. Mokymų dalyviai „Zoom“ platformoje turėjo galimybę gyvai užduoti klausimus ir pasikalbėti su lektore. Mokymus taip pat buvo galima stebėti jutubo platformoje

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina Skaitymo skatinimo 2019–2024 m. programą. Vienas jos tikslų – organizuoti kultūros ir švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. Todėl Nacionalinė biblioteka nuolat rengia mokymus ir seminarus specialistams, dirbantiems vaikų bei paauglių ugdymo ir skaitybos srityse.

Skaitymo skatinimo programą koordinuoja ir įgyvendinimo stebėseną atlieka Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pagrindiniai vykdytojai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, savivaldybių viešosios bibliotekos, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos leidėjų asociacija ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius.

 

Programą įgyvendina