Skaitymo metai - Naujienos:„Pasakojame istorijas 2021“: Gražinos Kadžytės pranešimas

Naujienos

2021-09-23
„Pasakojame istorijas 2021“: Gražinos Kadžytės pranešimas


Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu birželio 16–17 d. kvietė bibliotekininkus dalyvauti nuotoliniuose mokymuose. Šie mokymai padeda tobulinti bibliotekininkų, rengiančių edukacines programas vaikams, kvalifikaciją.

Mokymų tikslas – bibliotekininkams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu, pristatyti ir mokyti juos taikyti praktiškai istorijų pasakojimo metodą (angl. storytelling). Lektoriai dalinosi patirtimi, kaip įtaigiai ir vaizdžiai pasakoti istorijas, labiau sudominti ir įtraukti į pasakojimą klausytojus.

Dalinamės trečiu mokymų „Pasakojame istorijas 2021“ įrašu. Gražina Kadžytė pranešime „Istorija, pasislėpusi tautosakoje: pasakos, sakmės, pasakojimai ir perpasakojimai“ pasakoja apie sakytinės tautosakos tekstų sklaidos privalumus ir problematiką. Aptaria pasakotojo ir klausytojo santykį, edukacinius aspektus. Lektorė kalba apie pasakojimo tradiciją, šimtmečius puoselėjamą neformaliose (namų ir pan.) erdvėse ir šiuolaikinių bendruomenių įtraukiamą į projektinius renginius.

G. Kadžytė – etnologė, etninės savasties saugotoja, tarptautinių pasakojimo festivalių dalyvė, scenaristė. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tyrėja yra parašiusi scenarijų LRT tradicinės kultūros laidoms, parengė ir vedė autorinę radijo laidą aukštaičių tarme „Aukštaičių deimančiukai“, buvo tarptautinio pasakų sekimo čempionato „Vieną kartą gyveno...“ vertinimo komisijos pirmininkė, projekto „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ kūrėja ir konsultantė. G. Kadžytės veiklos laukas apima sakytinės tautosakos tyrimą, meninį pateikimą ir populiarinimą. Už nuopelnus Lietuvos valstybei apdovanota Vytauto Didžiojo ordino medaliu.

Šie mokymai yra viena iš Skaitymo skatinimo programos, kurios įgyvendinimą finansuoja Kultūros ministerija, priemonių.

Įrašą rasite čia:

 

Programą įgyvendina