Skaitymo metai - Naujienos:Paskirtos 2008 m. Šv. Jeronimo premijos vertėjams

Naujienos

2008-09-25
Paskirtos 2008 m. Šv. Jeronimo premijos vertėjams


Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2008 m. Šv. Jeronimo premiją už užsienio literatūros vertimus į lietuvių kalbą nutarė skirti Ramutei Ramunienei - už ilgametį vertėjų ugdymą, iškilius prancūzų klasikos vertimus, ypač už reikšmingus pastarųjų metų darbus – G. de Maupassant’o „Orla“, J.A. Barbey D`Aurevilly „Šėtoniškąsias“, G. Flaubert’o „Tris apysakas“.

Ramutė Ramunienė (g. 1918, Maskvoje) studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą Kauno Vytauto Didžiojo universitete, paskui Prancūzijoje, Grenoblio universitete. Dirbo prancūzų kalbos mokytoja Panevėžyje, mergaičių gimnazijoje. 1944 m. buvo pakviesta į Vilniaus valstybinį universitetą, į besiformuojančią prancūzų kalbos katedrą, čia prancūzų kalbą dėstė iki 1974 m. Tuo pačiu metu dėstė prancūzų kalbą ir Vilniaus dailės institute. 1997 m. balandžio mėnesį buvo apdovanota Prancūzijos Garbės Legiono ordinu. Nuo 1957 m. į lietuvių kalbą išvertė beveik 50 knygų.

Šv. Jeronimo premija skiriama grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui už pastarųjų trejų metų profesionaliausiai, meniškiausiai į lietuvių kalbą išverstus kūrinius, taip pat atsižvelgiant į nuopelnus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, meninio vertimo teorijai ir kritikai, vertėjų ugdymui. Premijos tikslas – pripažinti ir skatinti vertėjo kaip menininko darbą ir indėlį į Lietuvos kultūrą, literatūrą ir kalbą, kultūrų dialogą, pasaulio elitinės literatūros leidybą, kelti literatūros vertėjų profesijos prestižą.

2005 m. Šv. Jeronimo premija už vertimus į lietuvių kalbą paskirta Pranui Bieliauskui, 2006 m. - Irenai Balčiūnienei, 2007 m. – Valdui V. Petrauskui.

Šv. Jeronimo premija už lietuvių literatūros vertimus į užsienio kalbą skirta vertėjui į latvių kalbą Talridui Rulliui - už profesionaliai ir meniškai išverstus lietuvių literatūros kūrinius, už jo ilgametį pasišventimą ir svarų indėlį populiarinant lietuvių literatūrą Latvijoje.

Talridas Rullis (g. 1940, Ventspilyje) 1959-1964 m. Latvijos valstybiniame universitete studijavo latvių kalbą ir literatūrą, 1969-1974 m. žurnalistiką. Dirbo žurnalistu ir redaktoriumi. Versti iš rusų, baltarusių, ukrainiečių kalbų pradėjo 1962 m., kaip lietuvių literatūros vertėjas debiutavo 1991 metais. Visus žavėdamas paprastumu ir kuklumu, kartu vertėjas stebina ypatingu gebėjimu įtikinti prestižines leidyklas leisti jo išverstas knygas ir profesionalumu, ypatingu jautrumu kalbos niuansams. Talrido Rullio verstų lietuvių rašytojų sąrašas įspūdingas: K. Saja, V. Pietaris, J. Ivanauskaitė, R. Gavelis, R. Šavelis, S. T. Kondrotas, A. Škėma, J. Jankus, R. Granauskas, P. Dirgėla, V. Juknaitė, B. Vilimaitė, J. Mekas ir kt. Vien 2007 m. latviškai pasirodė J. Ivanauskaitės “Sapnų nublokšti", R. Granausko „Kenotafas. Su peteliške ant lūpų", S. T. Kondroto „Ir apsniauks žvelgiantys pro langą“.

2006 m. šia premija apdovanota lietuvių literatūros vertėja į kroatų kalbą Mirjana Bračko, 2007 m. – vertėjas į italų kalbą Pietro Umberto Dini.

Laureatai bus pagerbti rugsėjo 30 d., antradienį, 18 val. Taikomosios dailės muziejuje, minint Tarptautinę vertėjų – šv. Jeronimo – dieną.

Programą įgyvendina