Skaitymo metai - Naujienos:Martyno Mažvydo premija paskirta Sigitui Narbutui

Naujienos

2017-12-12
Martyno Mažvydo premija paskirta Sigitui Narbutui

Martyno Mažvydo premija šiemet paskirta senosios raštijos tyrėjui ir vertėjui dr. Sigitui Narbutui. Premija skirta už reikšmingus pastarųjų penkerių metų mokslinius senosios Lietuvos literatūros ir rašytinio paveldo, lietuvių kultūros asmenybių literatūrinės ir kultūrinės veiklos, lietuviškos knygos ir spaudos tyrinėjimus.

Dr. Sigito Narbuto indėlis į Lietuvos senosios kultūros ir literatūros tyrinėjimus – itin svarus. Gerai žinomi ir vertinami jo LDK literatūros tyrimai ir vertimai iš senosios graikų bei lotynų kalbų, tarp kurių ypatingą vietą užima svarbiausias pastarųjų metų darbas – Alberto Kojalavičiaus-Vijūko veikalo „Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas“ / Rankraštinio šaltinio iššifravimas, tyrimas, komentavimas, vertimas ir publikavimas (išleido LMA Vrublevskių biblioteka, 2015).
 
Tai reikšmingiausias ir didžiausias heraldikos veikalas įvairiakalbėje LDK raštijoje. Jame gausu informacijos apie visas LDK didikų ir gausias bajorų gimines, jį puošia daugiau kaip 600 herbų piešinių.  Šis vardynas – itin vertinga mūsų kultūrinio paveldo dalis, o jo lietuviškos mokslinės publikacijos pasirodymas neabejotinai svarbus mokslo ir kultūros įvykis.

Ne mažiau svarbi ir kita dr. Sigito Narbuto veikla. Per pastaruosius penkerius metus jis vienas ar su kitais autoriais mokslo tyrimų rezultatus paskelbė keturiose knygose, skaitydamas pranešimus aktyviai dalyvavo tarptautinėse konferencijose, publikavo nemažai mokslinių ir mokslą populiarinančių straipsnių, kryptingai skirtų Lietuvos – senosios ir naujosios – raštijos ir kultūros istorijai, asmenybėms ir jų veiklai: Pranciškui Skorinai, Jonui Radvanui, Kristijonui Donelaičiui, Albertui Kojalavičiui-Vijūkui, Jonui Basanavičiui, prof. Juozui Girdzijauskui.

Nuo 2010 m. dr. S. Narbutas vadovauja Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai, nuo 2011 m. yra Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos, o nuo 2014 m. – Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos narys.

Kultūros ministerijos informacija 
Nuotr. šaltinis: http://lrkm.lrv.lt 

Programą įgyvendina