Skaitymo metai - Naujienos:37-oji literatūrinė Ievos Simonaitytės premija skirta rašytojui Sigitui Benečiui

Naujienos

2023-01-24
37-oji literatūrinė Ievos Simonaitytės premija skirta rašytojui Sigitui Benečiui

Apgaulė: novelės / Sigitas Benetis. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2022. – 174 p. – ISBN 978-609-432-145-0


Sausio 23 dieną, per rašytojos Ievos Simonaitytės gimtadienį, įteikta 37-oji literatūrinė šios autorės vardo premija. Šiemet ji skirta rašytojui Sigitui Benečiui už novelių knygą „Apgaulė“ („Eglės“ leidykla, 2022).

Apdovanojimas skiriamas už meniškai vertingus kūrinius, literatūrinėmis priemonėmis atskleidžiančius Klaipėdos krašto, Mažosios Lietuvos gyvenimą ir humanistines tradicijas arba įamžinantys autorės Ievos Simonaitytės bei kitų šio krašto šviesuolių atminimą. 

2022 m. rašytojos Ievos Simonaitytės premijai gauti buvo pateikti septyni grožinės literatūros kūriniai, išleisti per paskutinius trejus kalendorinius metus. Komisijos narių – rašytojo, humanitarinių mokslų daktaro, „Metų“ žurnalo redaktoriaus dr. Regimanto Tamošaičio, lietuvių literatūros kritikės Elžbietos Banytės ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantės Karolinos Bagdonės – vienbalsiu vertinimu premija skirta S. Benečiui už novelių knygą „Apgaulė“.

Pasak komisijos atstovės E. Banytės, „Novelės alsuoja gyvastingai suvokta kasdienybe, suvaldyta forma, taikliu žodžiu. Klaipėdos koloritas tekstams suteikia autentiškumo, miesto erdvė kartais tampa ne tik fonu, bet ir personažų patirčių lėmėju.“

„Tai šviežias gūsis lietuvių novelistikoje. Joje sutelpa asmeninės rašytojo patirtys ir magiškojo realizmo, dialogo su skaitytoju elementai. Jie papildomi itin taupiais Klaipėdos kraštovaizdžio, kultūros ar apskritai miesto vaizdiniais. Tai knyga, kurią perskaityti galima vienu ypu, bet šiltos ir artimos gyvenimiškos istorijos, kasdienės santykių tarp žmonių, darbo refleksijos paliks ilgesnį įspūdį. Lyg pasaka suaugusiems, kuri nors ir apgaulė, bet vis suteikia vilties“, – knygos įžvalgomis dalinosi komisijos narė K. Bagdonė. 

Komisijos nario dr. R. Tamošaičio vertinimu, autoriaus knyga „Apgaulė“ daro įspūdį originalia vaizduote, intriguojančiomis siužetinėmis situacijomis, spontaniška temų plėtote, modernia stilistika, rodančia europietiškos ekspresionistinės literatūros tęstinumą. „Rašytojas geba derinti socialinės ir psichologinės tikrovės elementus su fantastinės išmonės bei simbolinio kalbėjimo galimybėmis, savo tekstais kuria gan savitą, kamerinių matmenų subjektyvų, psichologiškai intensyvų meninį pasaulį. Jis vienaip ar kitaip yra estetiškai paveikus, įtraukiantis skaitytoją“, – mintimis dalijosi komisijos narys dr. Regimantas Tamošaitis bei pridūrė: „autorių derėtų paskatinti, tikintis, kad ateityje jo kalba įgis labiau kristalizuotą, semantiškai koncentruotą literatūrinį pavidalą, nes kol kas pasakojimas perdėm šakotas, kartais tokia veržli vaizduotė nepaiso žanrinių teksto organizavimo krantų.“

Premijos laureatas, klaipėdietis S. Benetis pirmąją knygą rašė dešimt metų. Savo noveles publikuodavo prisidengęs slapyvardžiu. 2016 m. sukurta novelė „Smuikininkas“ apdovanota Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejaus premija. S. Benečio novelėse sutelpa asmeninės rašytojo patirtys ir magiškojo realizmo, dialogo su skaitytoju elementai. Jie papildomi Klaipėdos kraštovaizdžio, kultūros ar miesto vaizdiniais. 

Literatūrinė Ievos Simonaitytės vardo premija skiriama nuo 1987 m. Pirmuoju laureatu tapo rašytojas Romas Sadauskas už romaną „Ežerėnų papartis“ („Vaga“, 1986). Kasmetinė premija praėjusiais metais įteikta dviem knygoms: Daivos Molytės-Lukauskienės „Kaligrafijos eskizai“ („Homo liber“, 2021) bei Jurgos Petronytės ir Sondros Simanaitienės „Klaipėdos senųjų kapinių istorijos“ (S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2021).

Literatūrinės premijos mecenatas Rimantas Cibauskas, steigėjas – Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka.

Programą įgyvendina