Skaitymo metai - Naujienos:2014-ųjų Metų verstinės knygos rinkimai

Naujienos

2015-03-02
2014-ųjų Metų verstinės knygos rinkimai


Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (LLVS) šeštą sykį rengia projektą „Metų verstinės knygos rinkimai“. LLVS kvietė visus siūlyti 2014 m. lietuviškai pirmąkart išleistas vertingas šiuolaikines knygas pagal šiuos kriterijus: grožinė užsienio literatūra (suaugusiųjų proza, dramaturgija, poezija, literatūrinė eseistika); originalas pirmąkart išleistas užsienyje ne seniau nei prieš 30 metų (t.y. 1984 m.); meninė kūrinio vertė (pagrindinis kriterijus); geras vertimas.

LLVS ekspertai Laurynas Katkus, Marius Burokas, Audrius Ožalas ir Ieva Steponavičiūtė, remdamiesi Lietuvos nacionalinės bibliotekos bibliografiniais duomenimis ir gautais pasiūlymais, atrinko vertingiausių 2014 m. knygų ilgąjį (šiuolaikinės literatūros) ir klasikos sąrašus.

Skaitytojai kviečiami balsuoti LLVS tinklalapyje už, jų nuomone, vertingiausią sąrašo šiuolaikinę knygą iki 2015 m. gegužės mėn.
 

2014 m. VERSTINĖS ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Coetzee, John Maxwell. Jėzaus vaikystė. Iš anglų kalbos vertė Ona Daukšienė. – Sofoklis.

Dobozy, Tamas. Apgultis 13. Iš anglų kalbos vertė Milda Dyke ir Irena Jomantienė. – Versus aureus.

Geiger, Arno. Senasis karalius tremtyje. Iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulatienė. –  Gimtasis žodis.

Grytten, Frode. Avilio daina. Iš norvegų kalbos vertė Vita Kvedaraitė. – Gimtasis žodis.

Illies, Florian. 1913. Šimtmečio vasara. Iš vokiečių kalbos vertė Kristina Sprindžiūnaitė. – Sofoklis.

Johnson, Adam. Našlaičių prižiūrėtojo sūnus. Iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. – Baltos lankos.

Martinez, Carole. Pasiūta širdis. Iš prancūzų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė. – Tyto alba.

Mitchell, David. Debesų atlasas. Iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. – Tyto alba.

Murakami, Haruki. Dramblys pradingsta. Iš japonų kalbos vertė Jurgita Polonskaitė. – Baltos lankos.

Munro, Alice. Brangus gyvenime. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Alma littera.

Nosov, Sergej. Fransuaza, arba Kelias ledyno link. Iš rusų kalbos vertė Irena Ramoškaitė. – Nordina.

Oksanen, Sofi. Kai dingo balandžiai. Iš suomių kalbos vertė Danutė Sirijos Giraitė. – Versus aureus.

O'Connor, Joseph. Budinti šviesa. Iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė. – Mintis.

Pamuk, Orhan. Sniegas. Iš turkų kalbos vertė Justina Pilkauskaitė-Kariniauskienė. – Tyto alba.

Parkkinen, Leena. Po tavęs, Maksai. Iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Pelevin, Viktor. Omonas Ra. Iš rusų kalbos vertė Dalia Saukaitytė. – Kitos knygos.

Raud, Rein. Brolis. Iš estų kalbos vertė Danutė Sirijos Giraitė. – Apostrofa.

Rufin, Jean-Christophe. Žlugusios viltys. Iš prancūzų kalbos vertė Asta Uosytė. – Žara.

Rushdie, Salman. Džozefas Antonas. Iš anglų kalbos vertė Albinas Šorys. – Baltos lankos.

Šileika, Antanas. Pirkiniai išsimokėtinai. Iš anglų kalbos vertė Vitalijus Šarkovas. – Versus aureus.

Tavares, Gonçalo M. Jeruzalė. Iš portugalų kalbos vertė Arvydas Makštutis. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Tulli, Magdalena. Itališkos „špilkos“.  Iš lenkų kalbos vertė Birutė Jonuškaitė. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

 

2014 m. VERSTINĖS LITERATŪROS KLASIKOS SĄRAŠAS

Aksionov, Vasilij. Krymo sala. Iš rusų kalbos vertė Vytautas Tunkūnas. – Bonus animus.

Aristofanas. Paukščiai. Iš senosios graikų kalbos vertė Jonas Dumčius. – Klasikų asociacija.

Argamante, Igor. Jerichas 1941 metais. Vilniaus geto istorijos. Iš italų kalbos vertė Toma Gudelytė. – Aukso žuvys.

Bartol, Vladimir.  Alamutas. Iš slovėnų kalbos vertė Laima Masytė. – Kitos knygos.

Duras, Marguerite. Užtvara nuo vandenyno. Iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Fante, John. Sulauk pavasario, Bandini. Iš anglų kalbos vertė Gediminas Pulokas. – Kitos knygos.

F. Scott Fitzgerald. Sugautas šešėlis. Iš anglų kalbos vertė Daiva Daugirdienė. Vilnius. – Sofoklis.

Goethe, Johann Wolfgang von. Iš mano gyvenimo. Poezija ir tiesa. Iš vokiečių kalbos vertė Giedrė Sodeikienė. – Baltos lankos.

Yourcenar, Marguerite. Kaip tekantis vanduo. Iš prancūzų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. – Baltos lankos.

Hesse, Hermann. Kelionė į Rytų šalį. Iš vokiečių kalbos vertė Silvestras Gaižiūnas. – Trigrama.

Lessing, Gotthold Ephraim. Natanas išmintingasis. Iš vokiečių kalbos išvertė Antanas A. Jonynas. – Naujoji Romuva.

Milošas, Česlovas. Grįžimai Lietuvon / Česlovas Milošas, Tomas Venclova. – Vaga.

Rilke, Rainer Maria. Sonetai Orfėjui. Iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas Bukontas. – Santara.

Saint-Exupéry, Antoine de. Karo lakūnas; Pietų paštas. Iš prancūzų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Alma littera.

Sutskever, Avrom. Žaliasis akvariumas. Iš jidiš kalbos vertė Mindaugas Kvietkauskas. – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Tolstoj, Lev. Gyvenimo kelias. Iš rusų kalbos vertė Algimantas Mikuta. – Trigrama.

Uždraustasis Tolstojus / LEV TOLSTOJ. Iš rusų kalbos vertė Evaldas Balčiūnas. – Kitos knygos.

Tournier, Michel. Girių karalius. Iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė. – Žara.

Werfel, Franz. Keturiasdešimt Musa Dago dienų. Iš vokiečių kalbos vertė Leonas Petravičius. – Versus aureus.

Wolkers, Jan. Turkiški saldumynai. Iš nyderlandų kalbos vertė Birutė Avižinienė. - Alma littera.

Programą įgyvendina