Skaitymo metai - Naujienos:Kūrybiškiausia 2022 m. knyga tapo Ramunės Brundzaitės „Tuščių butelių draugija“

Naujienos

2023-02-27
Kūrybiškiausia 2022 m. knyga tapo Ramunės Brundzaitės „Tuščių butelių draugija“


Vilniaus knygų mugėje vasario 26 dieną Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI) paskelbė kūrybiškiausią 2022 metų knygą. Ja tapo Ramunės Brundzaitės eilėraščių knyga „Tuščių butelių draugija“ (išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla).

Poetė R. Brundzaitė už debiutinę poezijos knygą „Drugy, mano drauge“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla) apdovanota Jaunojo Jotvingio ir Vilniaus miesto mero premijomis. Autorės kūryba išversta į keliolika kalbų, ji kviečiama dalyvauti tarptautiniuose poezijos festivaliuose užsienyje.

„Tuščių butelių draugija“ – antrasis R. Brundzaitės eilėraščių rinkinys. Jis skiriasi nuo pirmojo kiek pakitusia estetine savivoka, išgryninta stilistika, naujais registrais ir temomis. Čia mažiau romantizavimo, susitelkimo į save, išryškėja ir socialinės temos: komercializuoti darbo santykiai, visuomenės požiūris į moterį, psichikos sveikata, priklausomybė nuo alkoholio, trauminės vaikystės patirtys.

R. Brundzaitės „Tuščių butelių draugija“ išrinkta ir į akcijos „Metų knygos rinkimai 2022“ poezijos knygų penketuką.

Kūrybiškiausia 2022 metų knyga išrinkta iš kūrybiškiausių lietuvių autorių knygų dvyliktuko, kurį sudarė LLTI Šiuolaikinės literatūros skyriaus. Premijos laureatą iš dvylikos kandidatų slaptu balsavimu renka Instituto literatūrologų vertinimo komisija.

Kūrybiškiausių 2022 m. lietuvių autorių knygų dvyliktukas (abėcėlės tvarka):

 • Greta Ambrazaitė „Adela“: eilėraščiai, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022.
 • Dovilė Bagdonaitė „Takeliai žolėje“: eilėraščiai. „Bazilisko ambasada“, 2022.
 • Ramunė Brundzaitė „Tuščių butelių draugija“: eilėraščiai. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022.
 • Akvilina Cicėnaitė „Anglų kalbos žodynas“: romanas. „Alma littera“, 2022.
 • Bernardas Gailius „Kraujo kvapas“: trileris. „Aukso žuvys“, 2022.
 • Gvidas Latakas „Salos“: eilėraščiai. „Slinktys“, 2022.
 • Algis Mickūnas „Atsiminimų punktyrai“. „Apostrofa“, 2022.
 • Vaiva Rykštaitė „Mėlynas namas Havajuose“: romanas. „Tyto alba“, 2022.
 • Justinas Sajauskas „Ten, už lango“: miniatiūros. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022.
 • Antanas Šimkus „Vakaras dega“: eilėraščiai. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022.
 • Dovilė Zelčiūtė „Augau teatre“: atsiminimai. „Vaga“, 2022.
 • Agnė Žagrakalytė „Triukšmaujantys katalikai: lengvas būdas parašyti istorinį romaną“: romanas. „Tyto alba“, 2022.

Kasmetinę premiją už praėjusiais metais išleistą šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrinį 2003 metais įsteigė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Laureatą iš dvylikos kandidatų slaptu balsavimu renka Instituto literatūrologų vertinimo komisija. Esminis atrankos kriterijus – kūrybiškumas.

Premijos laureatas skelbiamas ir kūrybiškiausios knygos aptariamos per Vilniaus knygų mugę, premija įteikiama Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6) minint Kovo 11-ąją.

R. Brundzaitė – 21-oji šio apdovanojimo laureatė. Premijos laureatais anksčiau yra tapę rašytojai Ieva Dumbrytė („Šaltienos bistro“), Undinė Radzevičiūtė („Grožio ir blogio biblioteka“), Kornelijus Platelis („Įtrūkusios mėnesienos“), Gytis Norvilas („Grimzdimas“), Giedrė Kazlauskaitė („Singerstraum“) ir kt.

Programą įgyvendina