Skaitymo metai - Naujienos:Metų knygos rinkimams skirtas renginys

Naujienos

2019-01-30
Metų knygos rinkimams skirtas renginys


Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo skyrius kasmet aktyviai dalyvauja akcijoje „Metų knygos rinkimai“.

Bibliotekininkės skaitytojus ragina rinkti labiausiai jiems patikusias lietuvių autorių knygas, išleistas pastaraisiais metais. Tokios akcijos skatina domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelia aistras skaitančių bendruomenėje ir visuomenėje – žmonės džiaugiasi, piktinasi, diskutuoja. Be abejo, skaitančios bendruomenės nuomonė ne visada sutampa su ekspertų nuomone... Šiais metais knygų penketukai buvo renkami net penkiose kategorijose. Šalia vaikų, paauglių, suaugusiųjų, poezijos atsirado ir nauja – publicistikos ir dokumentikos kategorija. Akcijos rengėjai kasmet kviečia bibliotekas teikti paraiškas vieniems ar kitiems knygų komplektams gauti. Paraiškas knygų komplektams gauti rašė ir Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka bei filialai. Paskelbus bibliotekų, kurioms skirti knygų komplektai sąrašą, paaiškėjo, kad vaikų kategorijos knygos paskirtos Ignalinos viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriui, paauglių kategorijos knygas gaus Naujojo Daugėliškio filialas, prozos knygų suaugusiesiems penketukas skirtas Grybėnų, Meikštų, Mielagėnų filialams, publicistikos ir dokumentikos knygos – Suaugusiųjų vartotojų skyriui ir Linkmenų filialui.

Sausio 15 d. Ignalinos viešosios bibliotekos skaityklos salėje skaitanti publika rinkosi pasikalbėti apie suaugusiųjų prozos bei publicistikos ir dokumentikos žanro literatūros Metų knygos rinkimams pristatytus penketukus.

Renginio viešnia rašytoja Gintarė Adomaitytė supažindino su ekspertų komisijos atrinktomis lietuvių rašytojų knygomis, paminėdama, kad į penketukus pakliūna pačios ryškiausios nuo praėjusių metų rugsėjo 1 dienos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos išleistos knygos. Pirmiausiai ji trumpai apžvelgė autorius, pasirodo, tarp jų yra Nacionalinės premijos laureatų (S. Parulskis, G. Radvilavičiūtė, L. Gutauskas, G. Kanovičius, T. Venclova), aukštųjų mokyklų dėstytojų (A. Šileika), mokytojų (I. Ežerenytė, N. Vaitkutė). Pati jauniausia Metų knygų rinkimų akcijoje – poetė G. Ambrazaitė.

Renginio metu pristatyta Rūtos Oginskaitės knyga „Gib a kuk: pokalbiai Olgos ir Grigorijaus Kanovičių namuose“, kurioje autorė kalbasi su rašytoju Grigorijumi Kanovičiumi jau po to, kai 2013 m. išleidęs romaną „Miestelio romansas“ rašytojas pasakė, kad deda tašką – naujų knygų nebebus. Persipinantys G. Kanovičiaus ir jo žmonos Olgos pasakojimai leidžia žvilgtelėti į plačią gyvenimo panoramą: skaitytojai sužino nuo prieškario besitęsiančią gyvenimo istoriją, kalbama apie literatūrą, teatrą, kiną, apie buitį, apie tai, ką reiškė būti žydu sovietinėje Lietuvoje ir ką reiškia jau senatvei artėjant atsidurti Izraelyje.

Kalbėta apie Sigito Parulskio knygą „Amžinybė manęs nejaudina“. Joje – drąsi, kandi, ironiška publicistika, neįkyriai skelbianti progresyvias politines ar kultūrines idėjas.

Giedros Radvilavičiūtės šmaikštaus ir vaizdingo stiliaus knyga „Tekstų persekiojimas: esė apie rašytojus ir žmones“ parašyta ne bet kaip ir ne bet kam.

Aurimo Švedo „Irena Veisaitė: Gyvenimas turėtų būti skaidrus“ – apie vieną ryškiausių šiandienos Lietuvos asmenybių, teatrologę, germanistę Ireną Veisaitę. Plačiau apie šią knygą bus kalbama sausio 24 d., kai autorius lankysis Ignalinos viešojoje bibliotekoje.

Ypatingo dėmesio sulaukė Tomo Venclovos „Nelyginant šiaurė magnetą: pašnekesiai su Ellen Hinsey“, kurioje Tomo Venclovos pokalbis su amerikiečių poete, literatūros kritike bei vertėja Ellen Hinsey.

Nemažai dėmesio skirta ir kitoms akcijoje dalyvaujančioms knygoms L. S. Černiauskaitės „Šulinys“, G. Grušaitės „Stasys Šaltoka: vieneri metai“, M. Buroko „Švaraus buvimo“, G. Ambrazaitės „Trapūs daiktai“. Savo mintimis apie perskaitytas knygas dalijosi popietėje dalyvavusios E. Umbražiūnienė, D. Jatulienė, J. Gimževskienė, I. Šaltienė. Taip pat buvo pristatytos ir kitų kategorijų knygos ir jų autoriai.

Metų knygos rinkimams skirtas renginys prabėgo nepastebimai klausantis svarių Gintarės Adomaitytės įžvalgų, o bibliotekininkės kviečia skaityti ir balsuoti už labiausiai patikusią knygą iki 2019 m. vasario 17 d.

Ignalinos viešosios bibliotekos informacija

Programą įgyvendina