Skaitymo metai - Naujienos:R. Elijošaitytė. Skaitymo skatinimo programos pamokos ir galimos perspektyvos

Naujienos

2011-05-16
R. Elijošaitytė. Skaitymo skatinimo programos pamokos ir galimos perspektyvos


Kalbant apie Skaitymo skatinimo programos įgyvendinimą, svarbiausia yra tai, kad Programa davė matomų rezultatų, sukėlė atgarsį, paskatino žmones įsitraukti į skaitymo malonumą. Skaitymo metais vykdomuose renginiuose galėjo dalyvauti visi norintys. Viešieji skaitymai, vaikų literatūrinis kalendorius bei sukurta interneto svetainė buvo ir yra tos priemonės, kurias, manau, būtina tęsti.

Ypač iškalbingi Viešųjų skaitymų renginiai, kurie vyko beveik visuose Lietuvos rajonuose. Juos turėjo galimybę organizuoti senelių, vaikų namai, kaimo bendruomenės ir mažos bibliotekos – tos institucijos, kurioms ryšys su knyga yra labai svarbus, tačiau ne visada prieinamas. Žmonės nėra abejingi knygai, kaip mums kartais atrodo, jiems tiesiog ne visada užtenka galimybių prie knygos prieiti. Žinome, kad knygos yra brangios, o bibliotekose jų labai trūksta.

Interneto svetainė, kurion taip pat kasdien užsuka bibliotekininkai ir pedagogai yra puiki priemonė, tačiau, kad ji būtų nuolat gyva, besikeičianti ir pritraukianti ne tik tuos pačius, bet ir naujus skaitytojus, būtini yra joje rašantys specialistai, naujas, jaunatviškas požiūris.

Organizuojant Skaitymo metų renginius, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, galima sakyti, buvo silpnoji vieta. Į juos kalbinome įsitraukti Švietimo ministeriją, Socialinės apsaugos, Vidaus reikalų ministerijas. Tačiau norimų rezultatų nebuvo pasiekta. Tad žiūrint į ateitį ir geresnes bendradarbiavimo galimybes, išskirčiau mūsų organizuotą vieną didžiausių ir brangiausių projektų – Pirmoko knyga, kai Kalėdų proga visi Lietuvos pirmokai gavo po knygą. Šio projekto idėjos sėmėmės iš britų asociacijos Booktrust organizuojamo projekto Bookstart, į kurį kasmet įtraukiama apie 500 000 vaikų. Programa turi tris etapus: pirmas etapas – knygos vaikams nuo 6 iki 12 mėnesių bei informacija tėveliams. Šį rinkinį vaikas gauna per vizituojantį mediką. Antras etapas – antrieji vaiko metai. Šį rinkinį galima atsiimti ambulatorijose, į kurias vaikai yra atvedami tikrinti sveikatos. Trečias rinkinys, skirtas vaikams nuo trejų iki ketverių metų, būna vietos bibliotekoje, iš kurios jį gali pasiimti tėveliai. Tai ir paskatina žmones eiti į bibliotekas. Pirmo etapo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo gydytojų entuziazmo, kurio Didžiojoje Britanijoje netrūksta.

Tai puikus pavyzdys, kaip į bendrą veiklą yra įtraukiamos ne tik valstybės institucijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos, privačios įmonės. Programą finansuoja valstybė, tačiau daug bendraujama su šalies leidyklomis. Leidyklos nedovanoja savo knygų programai, tačiau parduoda jas už labai nedidelę, galima sakyti, simbolinę kainą – 15 proc. kainos, kuria jos parduodamos knygynuose. Leidyklos yra suinteresuotos šiai programai parengti kokybiškas knygas, nes jas gauna 500 000 šeimų. Jeigu šeimai knygelė patiks, bus suinteresuotumas pirkti būtent tos leidyklos knygas.

Metų knygos rinkimai, be abejo, sėkmingiausias Skaitymo skatinimo projektas, kuris jau yra įgijęs ir prestižą, ir įvertinimą. Tai, kad jį organizuojant yra pritraukiamos ir privačių rėmėjų lėšos, įrodo, kad net ir tokiuose, finansinės naudos neduodančiuose projektuose galima sulaukti rėmėjų paramos. Šis projektas reikalingas ne tik skaitytojams, bet ir lietuvių rašytojams. Dabar, kai jį organizuojant tiek daug pasiekta, šį projektą yra būtina tęsti.

Skaitymo skatinimo programos dėka buvo suorganizuota ir įvykdyta daugybė sėkmingų projektų. Mums nereikia išradinėti dviračio, užtenka juos tęsti, suteikiant galimybes skaityti visiems. Būtina įstoti į Tarptautinę skaitymo asociaciją (IRA - International Reading Association) ir Europinius jos filialus, kuriuose Lietuva yra ypač laukiama narė. Buvimas šios organizacijos nare, suteiks galimybes naudotis metodinėmis priemonėmis, gauti naujausią informaciją, kviestis geriausius lektorius, dalytis metodine medžiaga interneto svetainėje.

Ir pabaigai – šiemet, apdovanojant Metų knygos rinkimų autorius buvo išsakyta mintis, jog reikalingas paminklas mūsų tautos dainiui Justinui Marcinkevičiui. Tuo metu pagalvojau, kad geriausias paminklas jam būtų ne akmeninė knyga, o skaitanti, išprususi tauta.

Rūta Elijošaitytė,
Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos pirmininkė

Pranešimas, skaitytas 2011 05 03 Prezidentūroje įvykusioje apskrito stalo diskusijoje
„Naujoviškos viešosios bibliotekos perspektyvos Lietuvoje 2030:
tarpinstitucinės partnerystės kryptys“

Programą įgyvendina