Skaitymo metai - Naujienos:Užsienio šalių patirtis ankstyvojo skaitymo skatinimo srityje (JAV, Didžioji Britanija)

Naujienos

2020-07-22
Užsienio šalių patirtis ankstyvojo skaitymo skatinimo srityje (JAV, Didžioji Britanija)


Kai imama dairytis gerosios praktikos pavyzdžių ankstyvojo skaitymo srityje, specialistų akys dažniausiai krypsta į Didžiąją Britaniją, o konkrečiau – į Angliją, kurioje projektas „Bookstart“ (liet. Knygų startas) netrukus švęs 30-ies metų jubiliejų (pirmasis bandomasis knygų naujagimių susilaukusioms šeimoms dalijimas įvyko 1992 m. Birmingamo mieste, kituose Didžiosios Britanijos regionuose projektas pradėtas įgyvendinti vėliau).

Projektui tokia sukaktis tikrai garbinga, o jis pats neabejotinai vienas geriausių pavyzdžių, kaip puiki idėja, mažais žingsneliais keliaujant į priekį, gali virsti ištisa ankstyvojo skaitymo skatinimo programa, arba tiksliau – net keliomis, ir apimti kelias vaikų amžiaus grupes su skirtingais skaitymo įgūdžiais ir poreikiais, įtraukti į programą įvairių tautybių šeimas visoje šalyje.

Tačiau ši idėja nėra nauja, ji buvo parsivežta iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Čia XX a. 9-ojo dešimtmečio pradžioje Pitsbergo universitete (Pensilvanijos valstija) vaikų literatūrą dėstė dr. Joanas Brestas Friedbergas ir dr. Elizabetha Segel. Išstudijavę išsamų tyrimą, kurio rezultatai įtikino, jog geriausias kelias vaikus paversti sėkmingais skaitytojais yra skaityti jiems ankstyvame amžiuje, 1984 m. jie įkūrė organizaciją „Beginning with Books“ (liet. Pradedame su knygomis). Šis projektas buvo skirtas pasiekti „neprivilegijuotas“ šeimas – šeimas, kurių socialinė ir finansinė padėtis, (ne)išsilavinimas, aplinka lėmė tai, kad jose skaitymo kultūra dažniausiai visiškai neegzistavo. Universiteto profesoriai tikėjo, kad skleisdami žinią tėvams, koks skaitymas ankstyvame amžiuje gali būti svarbus, ir nemokamai dalydami knygas gali užpildyti didžiulę prarają, kuri egzistuoja JAV tarp nepasiturinčių ir pasiturinčių šeimų, bei užtikrinti vaikų iš nepasiturinčių šeimų sėkmingesnį mokymąsi mokyklose ir taip pasitarnauti kuriant šių vaikų ateitį. Knygų dovanojimo projektas neilgai trukus tapo ankstyvojo skaitymo skatinimo programa, kurios veiklos neapsiribojo vien tik knygų dalijimu. Paskui po dienos centrus ir kitas panašias vietas keliavusį „Istorijamobilį“ (angl. Storymobile) – biblioteką ant ratų, kurioje nebuvo baudų už laiku negrąžintas knygas, – vaikai mėgdavo bėgti paskui, o savanorių skaitymo per pietų pertrauką su viešųjų mokyklų mokiniais projektas buvo pavadintas „Kiekvienas laimi“ (angl. Everybody Wins). Išties, visi tik laimėjo, nes ši programa tapo pavyzdinė ne tik Vakarų Pensilvanijoje, bet ir kitose šalyse, pavyzdžiui, Fidžyje ir Didžiojoje Britanijoje. Deja, priklausoma nuo įvairių fondų, 2010 m., per pasaulinę finansų krizę, programa buvo priversta nutraukti savo veiklą.

Šiuo metu pagrindinė Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti ankstyvojo skaitymo skatinimo programa vadinasi „Reach Out and Read“ (liet. Siek ir skaityk). Jos metu šeimos skatinamos skaityti kartu, o mažieji skaitytojai ruošiami sėkmingesnei „karjerai“ mokykloje, išdalijant 6 milijonus knygų per metus.

Programoje aktyviai dalyvauja gydytojai pediatrai, kurie „išrašo“ knygas naujagimių susilaukusioms šeimoms. Privalomųjų sveikatos patikrinimų metu tėvams pasakojama apie skaitymo garsiai svarbą ir patariama, kaip tai daryti šeimoje, taip pat dovanojamos knygos. Didelis dėmesys skiriamas nepasiturinčiose šeimose augantiems vaikams. Šioje programoje labai svarbų vaidmenį atlieka savanoriai, kurių „paaukotos“ darbo valandos sudaro 350 000 val. per metus.

Atliktas tyrimas atskleidė, jog šeimos, dalyvavusios šioje programoje, daug dažniau dalijosi knygomis, o jų vaikų leksika, pradėjus lankyti darželius, buvo daug turtingesnė, kalbos įgūdžiai geresni, jie turėjo šešių mėnesių raidos pranašumą. Programa „Reach Out and Read“ vyksta 4 500 ligoninių ir sveikatos centrų 50-yje valstijų ir kasmet aprūpina 3,9 milijono vaikų ir jų šeimų.

Nors organizacija „Beginning with Books“ nustojo egzistuoti Pensilvanijoje, galima sakyti, jog idėja savo tęstinumą ir didžiulę sėkmę, tik gerokai modifikuotu pavidalu, įgavo Anglijoje. Projekto „Bookstart“ iniciatorė Wendy Cooling dalijosi prisiminimu, kad lankantis mokyklose vienas baisiausių dalykų jai buvo tai, kad vaikai atkeliaudavo į mokyklą nė karto rankose neturėję knygos, o mokytojai tuo nė kiek nesistebėdavo. Sužinojusi apie „Beginning with Books“ iniciatyvą JAV, ji perėmė idėją, bet suprato, kad Jungtinėje Karalystėje reikalingas kitoks – universalus – modelis. Įtikinti valdžią ir žmones, kad dovanoti knygas reikia šeimoms, nepriklausomai nuo jų pajamų dydžio, buvo vienas didžiausių projekto iššūkių. Bet, kaip teigė Wendy, net ir pasiturinčiose šeimose kartais labai stokojama supratimo apie skaitymo savo malonumui teikiamą džiaugsmą ir naudą.

Bandomasis projektas Birmingamo mieste buvo pradėtas 1992-aisiais metais. Birmingamo universiteto mokslininkai Barrie’is Wade’as ir Maggie Moore ėmėsi vadovauti projektui ir – tai be galo svarbu – vėliau ištirti ir įvertinti, o visas darbas buvo padarytas keturių (!) bibliotekininkų rankomis, taip pat prie įgyvendinimo prisidėjo namuose kūdikius lankiusios medicinos seselės. Viskas prasidėjo nuo 300 kūdikių, o tapo pirmąja pasaulyje nacionaline knygų dovanojimo programa, kurios metu knygas dovanų gauna kiekviena naujagimio susilaukusi šeima Anglijoje ir Velse. 1998 m., kai pirmieji knygas gavusieji vaikai pradėjo eiti į mokyklą, buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad šie vaikai geriau už savo bendraamžius skaito ir skaičiuoja, daugelis jų turi knygų, lankosi bibliotekose ir, galima sakyti, įsileido skaitymą ir knygas į savo gyvenimus.

Projekto sėkmė įkvėpė kitus ir taip iki 1998 m. atsirado dar 60 tokių bandomųjų projektų. Supratę ankstyvojo skaitymo svarbą, projektus pradėjo remti vietos valdžia ir privatūs rėmėjai, tokie kaip prekybos milžinas „Sainsbury’s“, taip pat leidėjai, bibliotekos ir sveikatos centrai (poliklinikos). Nuo 2005 m. projektą „Bookstart“ finansuoja Didžiosios Britanijos vyriausybė ir Anglijos kultūros taryba.

Prieš praverdami mokyklos duris, Anglijos ir Velso vaikai ir jų šeimos gauna dovanų net tris kartus: gimus kūdikiui, ligoninėje tėvams įteikiamas sveikinimo laiškas, informuojantis apie projektą, jo etapus, kokias dovanas kuriuo etapu šeima turėtų gauti ir kur kreiptis, jei taip neįvyktų, taip pat nespalvotas figūras (kurias kūdikiai jau gali skirti) vaizduojantis lankstinukas, kurį galima panaudoti kaip žaislą kūdikiui. Pirmaisiais kūdikio metais šeimą aplanko sveikatos darbuotojas ir įteikia rinkinį, kuriame yra knyga, tinkama tokio amžiaus vaikams, metodinė medžiaga tėvams, įvairūs patarimai, kaip skaityti, dainuoti, niūniuoti, žaisti su tokio amžiaus vaikais bei tam reikalingos priemonės. 3–4 metų vaikai gauna antrąjį rinkinuką, kuriame jau šiek tiek žodingesnė paveikslėlių knyga bei patarimai, kaip kartu skaityti ir dalytis skaitymo džiaugsmu. Taip pat visa tai lydi nuorodos į informaciją internete, kaip parinkti vaikams tinkamas knygas, knygų rekomendacijos, įvairūs patarimai ir t. t. Be to, šeimos kviečiamos į kultūrinius renginius, tokius kaip istorijų pasakojimai, vaikams skirtos poezijos skaitymai bei dainavimai. Visa tai nemokama ir yra programos dalis. Rinkiniai, skirti tautinių mažumų atstovams, verčiami į jų kalbas ir būna dvikalbiai.

„Bookstart Corner“ (liet. Knygų starto kampas) yra papildoma programa, skirta 12–30 mėn. amžiaus vaikus auginančioms šeimoms, kurios stokoja pasitikėjimo savimi kuriant namuose skaitymo aplinką, turi specialiųjų poreikių ar jiems yra reikalinga kokia nors pagalba. Tai jaukiai įrengti skaitymo kampeliai dienos centruose ar kitose įstaigose, kur renkasi tokių poreikių turinčios šeimos. Juose nuolat vyksta užsiėmimai, kurių metu ugdomi vaikų tėvų ar jais besirūpinančių asmenų gebėjimai savarankiškai skaityti vaikams ir mokomi patys susikurti skaitymo aplinką namuose, taip pat šeimos gauna rinkinį, pasitarnausiantį kuriant tokį kampelį namuose. Tokie užsiėmimai padeda šeimoms, stokojančioms skaitymo kultūros, tobulėti socialiniais, emociniais, kultūriniais aspektais, ugdo pasitikėjimą savimi. Šeimos kokybiškiau leidžia laiką su savo atžalomis, o vaikai nuo mažų dienų sudominami ir įtraukiami į skaitymo procesą. Tai duoda puikių rezultatų.

Anglijoje ir Velse programa „Bookstart“ yra didžiulė ir reikalaujanti daug lėšų, tačiau ji atsiperka ne tik ta neišmatuojama verte, kuri įvardijama kaip kalbos ir raštingumo įgūdžių formavimas ir lavėjimas, sėkmingas asmenybės formavimasis ir didesni pasiekimai moksle, pradėjus eiti į mokyklą. Skaičiuojama, kad pinigai, investuoti į šią ankstyvojo skaitymo skatinimo programą, sutaupo kitų, skirtų specialiesiems mokymosi poreikiams, neraštingumui mažinti ir kt., lėšų, ir atsiperka taip, kad į programą „Bookstart investuotas 1 svaras sterlingas sugeneruoja visuomenei 4,19 svaro sterlingo vertę. Taigi, į vaikus ir skaitymą investuoti apsimoka.

Inga MitunevičiūtėProgramą įgyvendina