Skaitymo metai - Skaitymo skatinimo programos renginiai Prancūzijoje

Skaitymo skatinimo programos renginiai Prancūzijoje

2023-12-01

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vykdo Skaitymo skatinimo programą, kurios vienas iš tikslų – inicijuoti lietuviškai skaitančių ir lituanistinių bendruomenių telkimą, palaikyti jų skaitymo poreikius ir aplinką.

Šios programos renginys lapkričio 28 d. vyko Paryžiuje, Nacionaliniame rytų kalbų ir kultūrų institute (INALCO).

Šiuolaikinei lietuvių literatūrai skirto renginio dalyvius pasveikino INALCO Lietuvių kalbos sekcijos vadovė profesorė Hélène de Penanros, Lietuvos ambasados Prancūzijoje kultūros atašė Austė Zdančiūtė ir Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento (DPTD) direktorė dr. Jolanta Budriūnienė. Gausiai susirinkusiems instituto lietuvių kalbos studentams ir Prancūzijos lietuvių bendruomenės nariams DPTD Lituanistikos skyriaus vadovas dr. Dainius Vaitiekūnas pristatė pastarųjų dešimtmečių lietuvių literatūros, jos vertinimo ir sklaidos tendencijas. Klausytojai turėjo galimybę susipažinti ir su naujausiomis grožinės lietuvių literatūros knygomis. Daug dėmesio paskaitoje buvo skirta ir lietuvių literatūros vertimams į prancūzų kalbą. Renginio dalyviai diskutavo vertimų problematikos tema, dalijosi naujausių lietuvių literatūros autorių vertimų į prancūzų kalbą praktikomis.

Nacionalinis rytų kalbų ir kultūrų institutas, įkurtas 1795 m., iki šiol tiesia tiltus tarp skirtingų pasaulio kalbų ir kultūrų. Šiuo metu institute mokoma apie 100 kalbų, jame studijuoja ir dirba daugiau nei 150 tautybių studentai ir dėstytojai.

1979–1988 m. lietuvių kalbą ir Lietuvos istoriją Nacionaliniame rytų kalbų ir civilizacijų institute dėstė žinomas lietuvių menininkas Žibuntas Mikšys. Instituto bibliotekoje saugoma Ž. Mikšio dovanotų leidinių kolekcija.
Programą įgyvendina