Skaitymo metai - Naujienos:Paskirtos Vyriausybės kultūros ir meno premijos, tarp jų – Rimantas Kmita ir Herkus Kunčius

Naujienos

2024-02-14
Paskirtos Vyriausybės kultūros ir meno premijos, tarp jų – Rimantas Kmita ir Herkus Kunčius

Rimantas Kmita. Nuotr. Guodos Kavaliauskaitės / Herkus Kunčius. Nuotr. Vygaudo Juozaičio


Vyriausybės posėdyje už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui paskirta dvylika Vyriausybės kultūros ir meno premijų.

Be kitų, premijos skirtos prozininkui, dramaturgui, poetui, literatūros tyrinėtojui, scenaristui Rimantui Kmitai ir prozininkui, dramaturgui, eseistui Herkui Kunčiui.

Vyriausybei tvirtinti nutarimo projektą dėl premijų skyrimo pateikė Kultūros ministerija, vadovaudamasi Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos sprendimu.

Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijai vadovauja Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinė direktorė Rūta Kačkutė, komisijos nariai: meno istorikė Rasa Antanavičiūtė, kinotyrininkė Gražina Arlickaitė, baleto solistas Eligijus Butkus, architektas Tomas Grunskis, rašytojas Antanas Jonynas, vertėjas, literatūros kritikas Laimantas Jonušys, menotyrininkas Valentinas Klimašauskas, muzikologas, kompozitorius Linas Paulauskis, teatrologė Daiva Šabasevičienė, kultūros viceministrė Daina Urbanavičienė, Ministro Pirmininko patarėja Gabrielė Žaidytė.

Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 Vyriausybės kultūros ir meno premijų. Premijos skiriamos Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną bei ypatingus šios srities nuopelnus.

Vyriausybės kultūros ir meno premijos skiriamos nuo 1997 m. Nuo 2008 m. premijos dydis siekia 340 bazinių socialinių išmokų dydžių.

Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui. Premija, skiriama kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam jo nariui.

Programą įgyvendina