Skaitymo metai - Vaikų literatūros premija

Vaikų literatūros premija

 

Vaikų literatūros premija − tai Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus inicijuota, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2004 metais įsteigta premija. Ši premija tęsia prieš septyniasdešimt metų pradėtas lietuvių literatūros puoselėjimo tradicijas. 1935 metų balandžio 2 d. Švietimo ministerija pirmą kartą įteikė Valstybės literatūros premiją.

Premijos tikslas – skatinti Lietuvos rašytojus kurti vaikams skirtas knygas, įvertinti švietimo, visuomeninių ar privačių įstaigų bei asmenų indėlį populiarinant vaikų literatūrą ir knygų skaitymą, ugdant vaikų estetines, bendražmogiškąsias ir pilietines vertybes, skleidžiant naujas, originalias kūrybos iniciatyvas.

Premija skiriama už pastarųjų trejų metų darbus ir ją sudaro dvi dalys: už nuopelnus vaikų literatūros srityje (už literatūros kūrinį ar kūrinius) ir už nuopelnus vaikų literatūros ir skaitymo populiarinimo srityje (už projektus, literatūrines kūrybines akcijas, literatūros kritiką ir kt.).

Premijos pirmos dalies, skiriamos už knygą, dydis 60 BSI, antros dalies, skiriamos už skaitymo skatinimą, – 40 BSI.

2019 metais premija įtraukta į Skaitymo skatinimo programą.

Premijos laureatai skelbiamai kiekvienų metų balandžio 2-ąją – Tarptautinę vaikų knygos dieną.

 

Daugiau skaitykite čia:

2024-04-02. Vaikų literatūros premija šiemet paskirta Justinui Žilinskui ir Eglei Baliutavičiūtei

2023-04-04. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Vaikų literatūros premiją pelnė „Meno bangos“ ir Kotryna Zylė

2022-04-04. Vaikų literatūros premija paskirta rašytojui Tomui Dirgėlai ir bibliotekininkei Renatai Miškinienei 

2021-04-02. Vaikų literatūros premija paskirta Ignei Zarambaitei ir Zofijai Vainilaitienei

2020-06-17. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje įteikta Vaikų literatūros premija

2019-04-04. Įteikta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Vaikų literatūros premija

 

 

Programą įgyvendina