Skaitymo metai - Naujienos:Paskelbti geriausi 2023 metų bibliotekininkai

Naujienos

2024-04-23
Paskelbti geriausi 2023 metų bibliotekininkai


Šiandien kultūros ministras Simonas Kairys pasveikino šalies bibliotekininkų bendruomenę Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga ir paskelbė geriausius 2023 metų bibliotekininkus.

S. Kairys pasidžiaugė stipria bibliotekininkų bendruomene, taip pat tuo, kad ji ne tik jautriai atliepia mūsų piliečių poreikius, bet ir toliau nelieka nuošalėje pagalbos Ukrainai ir ukrainiečiams klausimu. „Geriausias atsakas matomai agresijai ir blogiui – tiesiog tęsti savo darbus, gyventi visavertį europietišką gyvenimą. Linkiu bibliotekoms likti tiek užuovėjos nuo rūpesčių, tiek žmogaus tobulėjimo vieta“, –  sakė kultūros ministras.

Atsižvelgus į Lietuvos bibliotekų tarybos rekomendacijas, 2023 metų geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Lietuvos audiosensorinės bibliotekos Komunikacijos ir informacijos skyriaus vedėjai Ramunei Balčikonienei už prieinamumo visiems principų įgyvendinimą bibliotekų sektoriuje, bibliotekų vartotojų auditorijos plėtrą, įtraukiant asmenis su negalia į kultūrinę veiklą, prieinamumo temos sklaidą visuomenėje ir tarp bibliotekose dirbančių specialistų.

2023 metų geriausio bibliotekos vadovo vardą pelnė Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Edita Urbonavičienė už asmeninį indėlį modernizuojant biblioteką, kuriant ir įgyvendinant išskirtinę interjero dizaino koncepciją bei modernizuotos bibliotekos pozicionavimo strategiją, lyderystę telkiant viešąsias bibliotekas bendroms veikloms organizuoti ir sektoriui svarbiems klausimams spręsti, aktyvų įsitraukimą į socialinių akcijų organizavimą bei tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus kultūros projektų vadovė Urtė Šulskienė įvertinta 2023 metų geriausiu jaunojo bibliotekininko vardu už iniciatyvas, skatinančias bibliotekas diegti naujas, pažangia pasaulio praktika grįstas paslaugas, užtikrinančias Darnaus vystymosi principų aktualizavimą ir sklaidą visuomenei, bibliotekų žinomumo, prestižo didinimą ir bibliotekų specialistų kompetencijų stiprinimą.

Geriausių bibliotekininkų vardai bibliotekų specialistams suteikiami už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius laimėjimus per praėjusius metus.

Kultūros ministerijos informacija

Programą įgyvendina

aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa