Skaitymo metai - Konferencijos, forumai

Konferencijos, forumai


Ankstyvojo skaitymo skatinimo forumas

2022-12-19

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama projektą „Knygų startas“, 2022 metų gruodžio 7–8 dienomis organizavo tarptautinį Ankstyvojo skaitymo skatinimo forumą. Jame dalyvavo skaitybos specialistai, vaikų literatūros tyrėjai ir kitų sričių ekspertai iš Lietuvos ir užsienio.


Tarptautinė konferencija „Vaizdų kalba vaikų literatūroje“

2019-10-10

XXI a. dažnai vadinamas vizualumo amžiumi. Vaikų literatūroje vaizdas taip pat įgauna vis didesnę reikšmę, todėl 2019 m. spalio 9–10 d. įvyko tarptautinė konferencija „Vaizdų kalba vaikų literatūroje“ ir kiti renginiai, kuriuos organizavo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi, vykdydami LR Kultūros ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintą Skaitymo skatinimo programą.

Programą įgyvendina