Skaitymo metai - Naujienos:„Metų vertėjo krėslo“ premija – Lionginui Pažūsiui

Naujienos

2023-02-21
„Metų vertėjo krėslo“ premija – Lionginui Pažūsiui

Prarastasis rojus: epinė poema: rinktinių ištraukų tekstas / John Milton; vertė Lionginas Pažūsis. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022. – 262 p. – ISBN 978-609-480-291-1


Lietuvių PEN centras ir Kultūros ministerija skelbia, kad „Metų vertėjo krėslo“ premija už 2022 metais išleistą geriausią grožinės literatūros vertimą į lietuvių kalbą paskirta kalbininkui ir vertėjui Lionginui Pažūsiui.

Premija jis įvertintas už precizišką XVII a. anglų poeto, publicisto, mąstytojo ir visuomenės veikėjo Johno Miltono epinės poemos „Prarastasis rojus“ vertimą į lietuvių kalbą. Knygą išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Kaip teigiama Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros rekomendacijoje, šis Pažūsio darbas apvainikavo visą jo turtingą vertėjo karjerą, o Lietuvai parengė išskirtinę dovaną – pagaliau turime Johno Miltono „Prarastąjį rojų“ lietuvių kalba. Ši poema versta 300 kartų ne mažiau kaip į 57 kalbas, apie šio kūrinio vertimą į lietuvių kalbą svajojo dar Laurynas Ivinskis, Antanas Danielius ir kiti iškilūs vertėjai, puikiai supratę šio vieno reikšmingiausių anglų literatūros kūrinių pasaulinę reikšmę. Bet dėl Miltono kūrinio sudėtingumo, daugiaplaniškumo, dažnai neįveikiamos simbolikos ir XVII a. anglų kalbos subtilybių šios užduoties iki šiol niekam nebuvo pavykę įveikti.

Lionginas Pažūsis „Prarastojo rojaus“ vertimo ėmėsi prieš daugelį metų, su tikru mokslininko tyrėjo užsidegimu gilindamasis į kiekvienos eilutės prasmę, vis ją šlifuodamas, kol atskleisdavo ir jos simboliką, ir ritmiką, išgaudavo jos skambesį.

Pažūsis yra monografijos „Kalba ir vertimas“, keliolikos anglų kalbos vadovėlių ir kelių mokomųjų žodynų, daugelio akademinių straipsnių autorius. Į lietuvių kalbą jis yra išvertęs nemažai anglų klasikinės poezijos, o į anglų – lietuvių poetų kūrybos.

Kalbininkas ir vertėjas Lionginas Pažūsis yra 23-iasis „Metų vertėjo krėslo“ premijos laureatas (premija teikiama nuo 2001 metų). Lietuvių PEN centras laureatui dovanoja krėslą, o Kultūros ministerija skiria piniginę premiją.

Iškilmingas „Metų vertėjo krėslo“ premijos įteikimas vyks vasario 22 d. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius).

Programą įgyvendina