Skaitymo metai - Naujienos:Bibliotekos kviečiamos teikti paraiškas

Naujienos

2016-10-05
Bibliotekos kviečiamos teikti paraiškas


Viešosios ir mokyklų bibliotekos, norinčios organizuoti renginius, kuriuose būtų pristatomos akcijos „Metų knygos rinkimai 2016“ knygos ir raginama dalyvauti šioje akcijoje, kviečiamos teikti paraiškas knygoms įsigyti.

Reikalavimai paraiškoms:

· paraiškos forma – laisva;
· paraiškoje reikia pateikti informaciją apie planuojamus renginius, kuriuose būtų supažindinama su akcijai „Metų knygos rinkimai 2016“ pasiūlytomis knygomis, apie knygų sklaidą bendruomenėse ir kvietimą dalyvauti akcijoje;
· renginiai turi vykti iki 2017 m. vasario 26 d.;
· viena biblioteka/filialas gali teikti tik vieną paraišką, kurioje turi aiškiai atsispindėti, kokios vienos kategorijos – vaikų, suaugusiųjų ar poezijos – knygos reikalingos;
· paraiškos apimtis iki 1 lapo (A4 formato);
· paraiškoje aiškiai nurodyti paraiškos rengėjo kontaktinį telefono numerį.

Paraiškas siųsti paštu:

„Metų knygos rinkimai“
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas
Gedimino pr. 51
01504 Vilnius

arba elektroniniu paštu: metuknyga@lrt.lt.

Paraiškos priimamos iki 2016 m. spalio 24 d.

Metų knygos rinkimų organizatoriai atrinks geriausias paraiškas ir jas pateikusioms bibliotekoms padovanos po vienos kategorijos akcijai siūlomų knygų komplektą.

Knygas laimėjusių bibliotekų sąrašas bus paskelbtas Metų knygos rinkimų interneto svetainėje http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt.

Akcijos „Metų knygos rinkimai“ organizatoriai

Programą įgyvendina