Skaitymo metai - Naujienos:Skelbiami Knygos meno konkurso nugalėtojai

Naujienos

2022-02-21
Skelbiami Knygos meno konkurso nugalėtojai


Sugrįžus tradicinei Vilniaus knygų mugei, Kultūros ministerijos Knygos meno konkurso apdovanojimai vyks laiku, jau spėjusiu tapti konkurso tradicijos dalimi – mugės atidarymo dieną, ketvirtadienį, 12 val.

Net šešiasdešimt skirtingų leidėjų pateikė 126 leidinius, iš kurių premijomis ir diplomais bus pagerbta 21 knyga: bus įteikta Pagrindinė metų premija, po piniginę premiją ir du diplomus – kiekvienoje iš šešių teminių kategorijų; Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vilniaus dailės akademija taip pat skiria po apdovanojimą. Su detaliu 2021 m. publikuotų ir konkursui pateiktų leidinių sąrašu galima susipažinti čia.

Konkursas vyksta jau trisdešimtąjį kartą: kokybiškiausiai apipavidalinti, tipografiškai vertingiausi ir profesionaliai iliustruoti išskirtinės estetikos leidiniai pirmą kartą apdovanoti 1993-aisiais. Tąkart Pirmoji premija (dabar vadinama Pagrindine metų premija) atiteko Romui Orantui (1949–2012) už žydų pasakų ir legendų knygą „Saliamono žiedas“, kurią išleido YAD, spausdino „Spindulys“.

Kultūros ministerija konkursą organizuoja ir kuruoja nuo 1996 m. Apie puikią knygos visumą, vertą savojo apdovanojimo, kalbama tada, kai už skirtingus jos sukūrimo procesus atsakingi žmonės tampa vieninga komanda – todėl konkurso diplomai įteikiami knygos dailininkui (bei maketuotojui), iliustratoriui, leidėjui ir spaustuvininkui; ministerijos piniginės premijos išmokamos tik knygos dailininkui (apipavidalintojui).

Leidinių vertinimą atliko Knygos meno konkurso ekspertų praktikų grupė – Jokūbas Jacovskis, Kamilė Kalibataitė (pirmininkė), Giedrė Lisauskaitė-Jonušienė, Vilija Liutkevičienė, Elona Marija Ložytė ir ekspertų komisija – doc. Matas Jonas Dūda, prof. Kęstutis Grigaliūnas, lekt. Elena Grudzinskaitė (pirmininkė), Lina Itagaki, Elona Marija Ložytė. Abi komisijos sudarytos dvejiems metams kultūros ministro įsakymu. Lina Itagaki, kurios dvi iliustruotos knygos dalyvavo konkurse, nusišalino vertinant ir balsuojant už leidinius teminėje grupėje „Knygos vaikams“, Elona Marija Ložytė kaip katalogo „Kažkas yra / Something is“ apipavidalinimo bendraautorė – nuo svarstymo ir balsavimo grupėje „Meno leidiniai (monografijos, katalogai, albumai)“.

 

30-ojo Knygos meno konkurso nugalėtojai

Pagrindinė metų premija paskirta Ingai Navickaitei-Drąsutei už temos ir jos pateikimo kontrastingumą – įvairius ir preciziškai apgalvotus konstrukcijos ir struktūros sprendimus, už knygą kaip statinį – istorijos atspindį leidinyje „(1944–1991). Former NKVD – MVD – MGB – KGB Buildings / Buvę NKVD – MVD – MGB – KGB pastatai“ (projekto autorė Indrė Šerpytytė, sudarytojas Gintaras Česonis, išleido Kauno fotografijos galerija, spausdino „BALTO print“).

„Struktūriška ir inovatyvi; metaforiška, elementiška. Netradicinis istorinių tyrinėjimų ir skaitytojo dialogas sukurtas pasirenkant tokias pat medžiagas – beveik nepermatomą popierių, miško samanų žalią viršelį, knygą konstruojant lyg statinį: iš aũkštų, sienų, perėjimų iš vieno sluoksnio į kitą“, – Pagrindine metų premija įvertiną knygą apibūdino konkurso ekspertų praktikų grupės narė Vilija Liutkevičienė.

„Prieš metus Pagrindinė metų premija paskirta už knygą „Nuožmi taika: žlugusių režimų fotografija dokumentiniame kine“ (knygos dailininkė Agnė Dautartaitė-Krutulė, išleido Vilniaus universiteto leidykla, spausdino „Standartų spaustuvė“). Šių metų knyga-laureatė – ne ką lengvesnio turinio, gal tuo ir patraukusi abiejų komisijų dėmesį – kaip stulbinamas pavyzdys, kaip įmanoma sudėtingai istorinei medžiagai parinkti neslegiančią, šviesią, beveik žaismingą formą, kuri, kontrastuodama su slogiu turiniu, nė kiek jam neprieštarauja“, – sakė konkursą kuruojanti Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės patarėja Rūta Lazauskaitė.


Įvertinimai pagal temines grupes
 

  • Grožinė literatūra ir eseistika:

premija Sigutei Chlebinskaitei už estetiką knygos pasakojimo architektūroje, už apipavidalinimo sprendimų įvairumą ir profesionalią jų dermę knygoje „The Unlocked Diary. Collected Works“ (autorė Matilda Olkinaitė, sudarytojas Mindaugas Kvietkauskas, išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, spausdino „Petro ofsetas“);

diplomas Evelinai Simanavičiūtei už elegantišką teksto elementų santykį, lėtą prasmių skleistinį, iliustracijų, šviesumos, erdvės, saiko ir tylos visumą, gimusią iš knygos elementų susikalbėjimo – lapas po lapo – knygoje „Ilgesys ir eglutės“ (autorė Dovilė Zavedskaitė, knygos dailininkė ir iliustratorė Evelina Simanavičiūtė, maketuotoja Miglė Ceinorytė, išleido „Dvi tylos“, spausdino „Spauda“);

diplomas Astai Radvenskienei už knygą lyg informacijos laikmeną, laiko žingsnius originaliai ir autentiškai sujungusią popieriuje leidinyje „Elena Mezginaitė: žmonės man – viskas... Pokalbiai“ (sudarytojos Sandra Voveriūnienė, Gitana Navagruckienė; išleido Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, spausdino „Indigo Print“).
 

  • Knygos vaikams:

premija Linai Itagaki už pasakojimo sraunumą, atidų žvilgsnį į istorines detales, veikėjų vidinio pasaulio sukūrimą įžvalgiais tipografiniais prisilietimais, už vaizdo–žodžio ryšio lengvumą ir indėlį į grafinės novelės žanro Lietuvoje gyvumą knygoje „Grybo auksas“ (autorės Lina Itagaki, Rasa Grybaitė; knygos dailininkė ir iliustratorė Lina Itagaki, išleido Dailininkų sąjungos leidykla „artseria“, spausdino „Standart Impressa“);

diplomas Ingai Dagilei už išraiškingais dizaino elementais sukurtus puslapius-atradimus, tekstinio ir vizualinio pasakojimo šmaikštumą, popieriaus paklotės ir spaudos atliepimą maketui, parinktam knygos formatui knygoje „Paštininkas ir serbentai“ (autorė Dovilė Zavedskaitė, knygos iliustratorė Patricija Bliuj-Stodulska, išleido „Tikra knyga“, spausdino „Jelgavas Tipogrāfija“);

diplomas Linai Sasnauskaitei už vieningai pulsuojančią estetiką knygoje „Chameleono sapnai“ (autorė Jurga Vilė, knygos dailininkė ir iliustratorė Lina Sasnauskaitė, išleido „Tikra knyga“, spausdino „Jelgavas Tipogrāfija“).
 

  • Mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai:

premija Onai Bričkutei už gyvą ir pagaulų knygos maketą, leidžiantį skaitytojui keliauti ne tik puslapiais, bet ir po miestą laike leidinyje „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu. Pasivaikščiojimas po pradingusį miestą“ (sudarytoja Inga Puidokienė, išleido Kauno miesto muziejus, spausdino „Kopa“);

diplomas Sigutei Chlebinskaitei už gilų vaiko pasaulio realybės pajautimą ir nuoseklų tipografinį jautrumą atkuriant vaiko istoriją popieriuje knygoje „Autobiografija / Autobiography“ (autorė Beba Epštein / Beba Epstein, sudarytoja Lara Lempertienė, išleido Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, YIVO Institute for Jewish Research; spausdino „Petro ofsetas“);

diplomas Rokui Gelažiui už profesionalų ir šiltą dokumentinės medžiagos pateikimą knygoje „Apie anuos nepamirštamus laikus. Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas“ (sudarytoja Laima Vincė-Sruoginis, išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, spausdino „Petro ofsetas“).
 

  • Meno leidiniai (monografijos, katalogai, albumai):

premija Alfonsui Žviliui už tikrą, įkvepiantį ir nesenstantį knygos pavidalą, organišką tektoniką ir išorės tekstiliškumą, liudijančius profesinę meistrystę leidinyje „Antanas Kučas. Grafika“ (sudarytoja Dalia Ramonienė, išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla, spausdino „Standart Impressa“);

diplomas Vidai Kuraitei už profesionalų medžiagos suvaldymą, ryškius leidinio objektų unikalumo atspindžius, medžiagiškumo ir turinio ryšį knygoje „JONAS KAZIMIERAS VILČINSKIS. Vilniaus albumas / JAN KAZIMIERZ WILCZYŃSKI. The Vilnius Album“ (sudarytoja Dalia Streikuvienė, išleido Lietuvos nacionalinis muziejus, spausdino „Petro ofsetas“);

diplomas Rūtai Mozūraitei už derančias apibendrinančias menininko visatos jungtis ir visumos estetiką leidinio dizaine knygoje „VACLOVAS RATAS. Anapus pusiaujo. Retrospektyva / Beyond the Equator. A retrospective“ (sudarytoja Regina Urbonienė, išleido Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, spausdino „Standart Impressa“).
 

  • Meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai:

premija Gyčiui Skudžinskui už ryškų, ekspresyvų rezultatą ir naują požiūrį į klasikinį fotografijų albumą leidinyje „Permainų šventė / Celebrate for Change“ (sudarytojai Tomas Pabedinskas, Ugnė Paberžytė; išleido MO muziejus, spausdino „BALTO print“);

diplomas Gyčiui Skudžinskui už knygos sluoksnių gylį ir patirties įkūnijimą subtiliomis tipografinėmis priemonėmis knygoje „bust“ (autorė Dalia Mikonytė, išleido Lietuvos fotomenininkų sąjunga, spausdino „BALTO print“);

diplomas Gyčiui Skudžinskui už koncentruotą minimalizmą ir profesionalų pavyzdį, kaip skirtingos popieriaus rūšys ir atspalviai geba jungti skirtingus knygos laukus leidinyje „Čia tada, ten dabar / Here Then, There Now“ (autorė ir sudarytoja Dovilė Dagienė, išleido Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, spausdino „BALTO print“).
 

  • Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai:

premija Agnei Dautartaitei-Krutulei ir Vaivai Frančiakaitei už nenugalimos traukos lauko sukūrimą knygoje, organiškas minčių perėjas, kuriamas derinant knygos elementų funkcionalumą ir eksperimentą; už paprastumo sąvokos praplėtimą ir knygos-objekto sukūrimą leidinyje „Prokrastinacijos menas“ (autorius John Perry, išleido „Hubris“, spausdino „BALTO print“);

diplomas Ingai Navickaitei-Drąsutei už vaizdą kaip tekstą ir tekstą kaip vaizdą knygoje „Žodžiai-pa-trankos“ (sudarytojai Asta Volungė, Jovaras Kelpšas; išleido Kauno menininkų namai, spausdino „Spaudos praktika“);

diplomas Agnei Dautartaitei-Krutulei, Vaivai Frančiakaitei, Elžbietai Upei Rozanovaitei, Renatai Lenkutienei už subtilų darbą su egodokumentine medžiaga ir svarų estetinį indėlį, atnaujinantį Jurgio Baltrušaičio (1873–1944) asmenybės recepciją knygoje „su ambasadoriumi Jurgiu Baltrušaičiu, knyga užrašams ir mintims / с послом Юргисом Балтрушайтисом, книга для записей и раздумий / with the Ambassador Jurgis Baltrušaitis, a Book for Notes and Thoughts“ (sudarytojos Inga Vidugirytė-Pakerienė, Vaiva Frančiakaitė; maketuotoja Vaiva Frančiakaitė, knygos iliustratorė Kornelija Žalpytė, išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla, Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje; spausdino „BALTO print“).


Lietuvos dailininkų sąjungos apdovanojimas
už iliustracijų originalumą ir profesionalumą – Linai Itagaki už knygą „NUKAS“ (autorė Audra Baranauskaitė, knygos dailininkė ir iliustratorė Lina Itagaki; išleido „Tikra knyga“, spausdino „Jelgavas Tipogrāfija“).

Vilniaus dailės akademijos apdovanojimas iliustratoriui už debiutą – Julijai Skudutytei už knygą „Duobė“ ir sėkmingą debiutą knygos erdvėje (autorė Evelina Daciūtė, knygos dailininkė Inga Dagilė, išleido „Aukso žuvys“, spausdino „Petro ofsetas“).

Kultūros ministerijos informacija

Programą įgyvendina