Skaitymo metai - Naujienos:Dešimtoji Vytauto Kubiliaus premija – rašytojai Giedrei Kazlauskaitei

Naujienos

2021-11-22
Dešimtoji Vytauto Kubiliaus premija – rašytojai Giedrei Kazlauskaitei


2021 m. Vytauto Kubiliaus premija paskirta literatūros kritikei, kultūrinio leidinio „Šiaurės Atėnai“ redaktorei, rašytojai Giedrei Kazlauskaitei už kritiškas, polemizuoti kviečiančias, itin platų literatūros spektrą (nuo vaikų literatūros iki bestselerių ir mažo tiražo poezijos knygų) apimančias bei aiškų vertybinį – tiek etinį, tiek estetinį – stuburą demonstruojančias literatūros recenzijas, apžvalgas, kultūrinių įvykių refleksijas.

Žymaus literatūros kritiko, literatūrologo Vytauto Kubiliaus (1926–2004) premiją įsteigė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI) 2012 m. Premijos mecenatai – Kubilių šeima. Ji teikiama kasmet už esmines problemas iškeliančią literatūros kritikos ar mokslo knygą arba už publikacijų ciklą. Premiją sudaro diplomas, atminimo dovana ir piniginis prizas.

Literatūrologas, habilituotas daktaras Vytautas Kubilius, baigęs 1952 m. Vilniaus universitetą, 1955–2001 m. dirbo LLTI (iki 1990 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros institutas), atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą, buvo jo profesorius. Sovietmečiu V. Kubilius neoficialiai laikytas principingiausiu literatūros vertintoju, savo straipsniais bei knygomis teigęs literatūros ir meno, kaip svarbiausio tautos gyvastingumo įrodymo, svarbą. Nepriklausomybės pradžioje aktyviai įsijungė į visuomeninį gyvenimą,  buvo Piliečių chartijos pirmininkas.

Pirmuoju Vytauto Kubiliaus vardo premijos laureatu 2012 m. tapo Valdemaras Kukulas (po mirties) už naujausios lietuvių literatūros apžvalgas, išspausdintas literatūros ir kultūros leidiniuose 2011 metais. Premijos laureatais taip pat yra tapę Virginijus Gasiliūnas, Marijus Šidlauskas, Laimantas Jonušys, Solveiga Daugirdaitė, Virginija Cibarauskė, Marius Burokas, Elena Baliutytė, Vigmantas Butkus.

Programą įgyvendina