Skaitymo metai - Mokymai kultūros ir švietimo darbuotojams

Mokymai kultūros ir švietimo darbuotojams


Įvyko nuotoliniai mokymai „Skaitymo strategijų įvairovė ir jų taikymas skirtingų dalykų pamokose“

2022-02-17

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2022 m. vasario 14–15 d. kvietė dalyvauti mokymuose tema „Skaitymo strategijų įvairovė ir jų taikymas skirtingų dalykų pamokose“, kuriuos vedė Asta Navickaitė, Šiuolaikinės mokyklos centro mokytoja, Šiuolaikinių didaktikų centro sertifikuota lektorė.


Nuotoliniai mokymai „Palankios aplinkos prasmingam skaitymui kūrimas“

2021-12-16

Gruodžio 13–14 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kvietė dalyvauti dviejų dalių mokymuose, kuriuos vedė Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė Daiva Penkauskienė. Mokymų tema – „Palankios aplinkos prasmingam skaitymui kūrimas“.


Įvyko nuotoliniai seminarai apie disleksijos sutrikimą turinčius vaikus

2021-12-10

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama Skaitymo skatinimo 2019–2024 m. programą, kvietė dalyvauti nuotoliniuose seminaruose apie disleksijos sutrikimą turinčius vaikus, kuriuos vedė „Dyslexia centro“ specialistės.


Mokymai „Bibliotekos erdvės, pritaikytos vaikams“

2021-10-28

Tai mokymai, skirti specialistams, dirbantiems su vaikų skaityba ir ugdymu. Mokymai inicijuoti siekiant Lietuvos specialistus supažindinti su užsienio bibliotekų erdvių kūrimo ir pritaikymo vaiko poreikiams patirtimis bei pateikti specialistų rekomendacijas.

  Mokymai „Ugdome jaunąjį skaitytoją: ką reikia žinoti?“

2021-01-19

Mokymais siekta atkreipti dėmesį į ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių vaikų literatūrinį ugdymą, jo funkciją ir svarbą mokymo įstaigose. Paskaitas skaitė Vilniaus universiteto docentė Vaiva Schoroškienė („Skaitytojo ugdymo strategijos“), menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jolita Liškevičienė („Paveikslėlių knygos: žaidimas ar rimta literatūra?“), aktorė, edukatorė Kristina Savickytė („Kaip konstruoti skaitymo užsiėmimą su ikimokyklinukais?“)  ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė Vaiva Juškienė („Biblioteka ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“).

  Mokymai „Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir kismo“

2021-01-13

Mokymuose siekta atkreipti dėmesį į vaikų literatūrą kaip daugiasluoksnį, gyvą reiškinį, neatsiejamą ir nuo istorijos, ir nuo aktualiausių šiuolaikinių visuomenės tendencijų. Paskaitas skaitė humanitarinių mokslų daktarė Džiuljeta Maskuliūnienė („Grožio pajauta vaikų literatūros kūriniuose“), vaikų literatūros specialistė Eglė Baliutavičiūtė („Tie, kurių nepažįstame: knygos apie vaikus ir paauglius iš tolimų šalių“) ir humanitarinių mokslų daktarė, LLTI mokslininkė Asta Skujytė-Razmienė („Atėjau, pamačiau, užsinorėjau: socialinių medijų poveikis paauglių skaitymo skatinimui“).

  Mokymai „Kaip sudominti paauglį knyga“

2020-11-30

Paauglių skaitymo skatinimo tema šiandieniame technologijų pasaulyje darosi vis opesnė, tačiau vis dar stokoja pakankamo dėmesio ir refleksijos. Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento specialistai maloniai kviečia visus, kuriems aktuali ši tematika, žiūrėti vaizdo mokymus. Psichologė dr. Jolanta Sondaitė skaito paskaitą „Psichologiniai paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai“, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos dėstytoja Vilija Janušauskienė – „Lanksčios didaktikos galimybės bibliotekoje“ ir literatūrologė Eglė Baliutavičiūtė skaito pranešimą „Lietuvių paauglių literatūros dešimtmetis“.

  


Žinių apie ankstyvąjį skaitymą bibliotekininkai semiasi Nacionalinės bibliotekos organizuojamuose seminaruose

2019-05-29

Gegužės 23–24 dienomis įvyko pirmieji du šešių akademinių valandų seminarai „Ankstyvasis skaitymas: teorija ir praktika“ Panevėžio ir Kauno apskričių vaikų bibliotekininkams. Apie skaitymą su ikimokyklinukais kalbėjo edukologijos mokslų daktarė Vaiva Schoroškienė, apie paveikslėlių knygas, tinkamas mažiausiesiems, bei vaizdų skaitymą pasakojo menotyros mokslų daktarė Jolita Liškevičienė, o aktorė ir lektorė Kristina Savickytė vedė praktinį užsiėmimą, kurio metu mokė, kaip, pasitelkus įvairius kūrybinius metodus, pačius mažiausius skaitytojus pratinti prie knygų, liaudies kūrybos ir istorijų.
Plačiau

Programą įgyvendina