Skaitymo metai - Įvyko nuotoliniai mokymai „Palankios aplinkos prasmingam skaitymui kūrimas“

Įvyko nuotoliniai mokymai „Palankios aplinkos prasmingam skaitymui kūrimas“

2021-12-16

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina Skaitymo skatinimo 2019–2024 m. programą. Vienas jos tikslų – organizuoti kultūros ir švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. Todėl Nacionalinė biblioteka nuolat rengia mokymus bei seminarus specialistams, dirbantiems vaikų ir paauglių ugdymo bei skaitybos srityse.

Gruodžio 13–14 d. biblioteka kvietė dalyvauti dviejų dalių mokymuose, kuriuos vedė Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė Daiva Penkauskienė. Mokymų tema – „Palankios aplinkos prasmingam skaitymui kūrimas“.

Skaitymas, nepaisant televizijos ir kitų technologinių naujovių įtakos, yra pagrindinė naujos informacijos gavimo priemonė, per kurią mes mokomės, o skaitymo gebėjimų ugdymas labai svarbus įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą idėją. Kad galėtų sėkmingai mokytis įvairių dalykų, taip pat nuolat mokytis vėliau, jauni žmonės jau mokykloje turi tapti sąmoningais, savarankiškais skaitytojais, gebančiais susirasti, atsirinkti, kritiškai įvertinti įvairaus pobūdžio tekstus, apmąstyti skaitymo metu įgytą informaciją, idėjas. Taigi svarbiausias mokytojų uždavinys – siekti, kad mokiniai taptų besidominčiais, mąstančiais, svarstančiais skaitytojais.

Skaitymo skatinimo programą koordinuoja ir įgyvendinimo stebėseną atlieka Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pagrindiniai vykdytojai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, savivaldybių viešosios bibliotekos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos leidėjų asociacija ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius.

 

 

 

Programą įgyvendina