Skaitymo metai - Naujienos:2010 m. Šv. Jeronimo premija už užsienio literatūros vertimus paskirta Dianai Bučiūtei

Naujienos

2010-09-13
2010 m. Šv. Jeronimo premija už užsienio literatūros vertimus paskirta Dianai Bučiūtei


Šiemet vertinimo komisija – Pranas Bieliauskas, Daiva Daugirdienė, Antanas Gailius, Laimantas Jonušys, Rita Urnėžiūtė – 2010 m. Šv. Jeronimo premiją nusprendė skirti Dianai Bučiūtei už iškilius literatūros vertimus iš prancūzų ir graikų kalbų, už meilę lietuvių kalbai ir nuoširdžią pagalbą jauniesiems vertėjams.

Diana Bučiūtė gimė 1955 m. Rokiškyje. 1973-1978 m. Vilniaus universitete studijavo lituanistiką su klasikinės filologijos specializacija. Dirbo Centriniame valstybiniame archyve, Respublikinėje bibliotekoje, 1982-1995 m. „Vagos" leidyklos verstinės literatūros redakcijoje. Dabar redaktorė „Alma littera" leidykloje.

Pirmas D. Bučiūtės vertimas – S. Mirivilio „Gyvenimas kape" (1986) – buvo pirma knyga Lietuvoje, išversta iš naujosios graikų kalbos. 1998 m. Graikijos literatūros vertėjų sąjungos apdovanota diplomu už graikų apsakymų antologijos vertimą. 2002 m. gavo Lietuvių PEN centro premiją – Metų vertėjo krėslą – už N. Kazantzakio romano „Kapitonas Michalis" vertimą.

D. Bučiūtė yra išvertusi daug reikšmingų kūrinių – A. Maurois, A. Gide‘o, F. Mauriaco, S. de Beauvoir, M. Tournier ir kt., o pastarasis jos darbas – „Vagos" Pasaulinės literatūros bibliotekoje išėjusio J.-K. Huysmanso veikalo „Atvirkščiai" vertimas. Reiškmingos ir jos publikacijos apie vertimą ir vertėjus.

Šv. Jeronimo premija užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui į lietuvių kalbą įsteigta 2005 m. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos (LLVS). Premija skiriama grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui už pastarųjų trejų metų profesionaliausiai, meniškiausiai į lietuvių kalbą išverstus kūrinius, taip pat atsižvelgiant į nuopelnus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, meninio vertimo teorijai ir kritikai, vertėjų ugdymui. Premijos tikslas – pripažinti ir skatinti vertėjo kaip menininko darbą ir indėlį į Lietuvos kultūrą, literatūrą ir kalbą, kultūrų dialogą, pasaulio elitinės literatūros leidybą, kelti literatūros vertėjų profesijos prestižą.

2005 m. pirmuoju Šv. Jeronimo premijos laureatu už užsienio literatūros vertimus tapo Pranas Bieliauskas, 2006 m. premija paskirta Irenai Balčiūnienei, 2007 m. – Valdui V. Petrauskui, 2008 m. – Ramutei Ramunienei, 2009 m. – Laimantui Jonušiui.

Kita 2010 m. Šv. Jeronimo premija – lietuvių literatūros vertėjui į užsienio kalbą – paskirta austrui Cornelijui Helliui už profesionalius ir meniškus vertimus, už ilgametę iniciatyvią ir kūrybingą veiklą populiarinant lietuvių literatūrą vokiškai kalbančiose šalyse.

Premijos teikiamos kasmet Tarptautinę vertėjų – Šv. Jeronimo – dieną, rugsėjo 30-ąją.

LLVS informacija

Programą įgyvendina