Skaitymo metai - Sėkminga programos, telkiančios užsienio lietuvių bendruomenes skaityti lietuvių literatūrą, pradžia

Sėkminga programos, telkiančios užsienio lietuvių bendruomenes skaityti lietuvių literatūrą, pradžia

2023-01-05

Siekdamos skatinti ir ugdyti lietuvių diasporos skaitymo įgūdžius, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Pasaulio lietuvių bendruomenė ir Lietuvos leidėjų asociacija pagal Skaitymo skatinimo programą pirmą kartą inicijavo lietuviškai skaitančių lituanistinių bendruomenių telkimo palaikant skaitymo poreikius ir aplinką priemonę.

Užsienyje gyvenančius lietuvius, susibūrusius į neformalius knygos klubus, siekiama supažindinti su naujausia lietuvių literatūra, paskatinti ja domėtis ir skaityti. 2022 m. pradėta įgyvendinti programa padės svetur gyvenančius lietuvių bendruomenių narius aktyviau įtraukti į lietuvių literatūros pažinimo procesą.

Programa pradėta įgyvendinti Lenkijos lietuvių bendruomenėje. Talkinant ekspertams ir atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, sudarytas naujausios lietuvių literatūros rinkinys, į jį pateko 24 naujausios lietuvių grožinės literatūros ir kultūros istorijos knygos. Rinkinys buvo perduotas Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijoje bibliotekai, taip sudarant bendruomenės nariams sąlygas skaityti ir dalytis naujausia literatūra, taip pat užtikrinant tinkamas knygų saugojimo sąlygas. 

Naujausius grožinės lietuvių literatūros ir kultūros istorijos leidinius su Varšuvos lietuvių knygų klubo (įkurto 2016 m.) nariais jau aptarė literatūrologė dr. Jūratė Čerškutė, parengusi temines paskaitas ir organizavusi diskusijas. Nuo 2022 m. spalio iki metų pabaigos Varšuvos lietuviškų knygų skaitytojai dalyvavo keturiuose susitikimuose. Juose aptartos šios knygos: Undinės Radzevičiūtės „Grožio ir blogio biblioteka“ (2020) ir „Minaretas ir 7“ (2021), Vitos Vilimaitės Lefebvre Delattre „Kvėpuoti kitais“ (2020), Jeano-Christophe’o Mončio „Mano tėvas Antas. 100 prisiminimų apie Antaną Mončį“ (2022, iš pranc. k. vertė Diana Bučiūtė). Pasak klubo įkūrėjos ir vedėjos J. Čerškutės, diskusijos buvo argumentuotos, kartais aršios, buvo ir prieštaringų nuomonių. Tad, kaip apibendrino literatūros kritikė, laikas praleistas naudingai ir prasmingai.

Įgyvendinant trejus metus truksiantį projektą, toliau bus bendradarbiaujama su Varšuvoje veikiančiu lietuvių knygų klubu. Programai įsibėgėjus, organizatoriai planuoja įtraukti daugiau užsienyje veikiančių lietuvių knygų klubų, sudaryti sąlygas ir naujiems atsirasti. Ateities planuose – bendradarbiavimas su užsienio lietuvių bendruomenių gyvenamųjų vietų viešosiomis bibliotekomis, pasiūlant joms įrengti lietuviškų knygų lentyną, kuria galėtų naudotis vietos lietuviai ir ne tik.

 

 

Programą įgyvendina