Skaitymo metai - Naujienos:2011 m. Šv. Jeronimo premija paskirta Lionginui Pažūsiui

Naujienos

2011-09-09
2011 m. Šv. Jeronimo premija paskirta Lionginui Pažūsiui

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos vertinimo komisija – Daiva Daugirdienė, Akvilė Melkūnaitė, Mėta Žukaitė-Mikelaitienė, dr. Rita Miliūnaitė, Jonė Ramunytė – 2011 m. Šv. Jeronimo premiją nutarė skirti  doc. dr. Lionginui Pažūsiui už visapusišką indėlį į meninio vertimo teoriją, kritiką ir vertėjų ugdymą, už virtuoziškus poezijos vertimus ir atidumą žodžio skambesiui.

Kalbininkas ir vertėjas Lionginas Pažūsis gimė 1940 m. Kaišiadoryse. 1962 m. Vilniaus universitete baigė anglų kalbos studijas ir pradėjo dėstytojauti. 1971 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją, vienuolika metų dirbo Anglų filologijos katedros vedėju. Nuo 1997 m. - Vertimo studijų katedros docentas. L. Pažūsis kaip vertėjas debiutavo 1962 m.  Gausūs jo atlikti lietuvių poezijos vertimai į anglų kalbą publikuoti Lietuvos, Rusijos, JAV ir D. Britanijos literatūrinėje periodikoje ir rinkiniuose. Dirbo ir redaktoriaus darbą – prisidėjo prie P. Tempesto vertimų į anglų kalbą:  A. Baranausko „Anykščių šilelio“  ir K. Donelaičio „Metų“. Lietuviškai parengė anglų poezijos rinktinę „Iš klasikinės anglų poezijos“.  L. Pažūsis 1997 m. įvertintas „Poezijos pavasario“ prizu už poezijos vertimus į lietuvių kalbą.

Ypač reikšmingi laureato darbai iš vertimo istorijos ir teorijos. Jo parašyti „Vertimo teorijos pradmenys“ – kertinė Lietuvos vertimo mokyklos knyga. L. Pažūsis ilgus metus vadovauja studentų darbams įvairia vertimo tematika, jų bandomiesiems vertimams, universitete dėsto ir meninį vertimą. Ne vienas jo studentas sėkmingai pasirinko vertėjo kelią.

Šv. Jeronimo premija skiriama grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui už pastarųjų trejų metų profesionaliausiai, meniškiausiai į lietuvių kalbą išverstus kūrinius, taip pat atsižvelgiant į nuopelnus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, meninio vertimo teorijai ir kritikai, vertėjų ugdymui. Premijos tikslas – pripažinti ir skatinti vertėjo kaip menininko darbą ir indėlį į Lietuvos kultūrą, literatūrą ir kalbą, kultūrų dialogą, pasaulio elitinės literatūros leidybą, kelti literatūros vertėjų profesijos prestižą.

2005 m. pirmuoju Šv. Jeronimo premijos laureatu tapo Pranas Bieliauskas, 2006 m. premija paskirta Irenai Balčiūnienei, 2007 m. – Valdui V. Petrauskui, 2008 m. – Ramutei Ramunienei, 2009 m. – Laimantui Jonušiui, 2010 m. – Dianai Bučiūtei.

Jau anksčiau skelbėme, kad kita 2011 m. Šv. Jeronimo premija – lietuvių literatūros vertėjui į užsienio kalbą – skiriama Elizabeth Novickas už profesionaliai ir meniškai į anglų kalbą išverstus Ričardo Gavelio bei Kazio Borutos romanus ir sėkmingą lietuvių literatūros sklaidą.

Laureatai bus pagerbti 2011 m. rugsėjo 30 d., penktadienį, 18 val. Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3a), minint Tarptautinę vertėjų – šv. Jeronimo – dieną.

Bibliją į lotynų kalbą išvertusio ir vertėjų globėju tapusio šv. Jeronimo (347-420) mirties dieną Tarptautine vertėjų diena paskelbė Tarptautinė vertėjų federacija (FIT), skatindama vertėjų solidarumą ir populiarindama vertėjo profesiją. Lietuvoje Vertėjų diena bus minima devintą kartą. 2004 m. įkurta Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga šiuo metu vienija 121 grožinės ir humanitarinės literatūros vertėją.

Programą įgyvendina