Skaitymo metai - Naujienos:Paskelbti 2017 m. Šv. Jeronimo premijų laureatai

Naujienos

2017-09-28
Paskelbti 2017 m. Šv. Jeronimo premijų laureatai


Šių metų Šv. Jeronimo premijų laureatai – vertėja iš senosios graikų kalbos Audronė Kudulytė-Kairienė ir lietuvių literatūros vertėja į vokiečių kalbą Saskija Drude.

Audronei Kudulytei-Kairienei premija skirta už neprilygstamą indėlį į lietuvių kultūrą – senosios graikų poezijos vertimus, pamatinius skirtingų žanrų (įvairių epochų epo, tragedijos, lyrikos) bei įvairiais metrais sukurtų antikinės literatūros šedevrų vertimus, be kurių mūsų kultūra galėjo tik pasvajoti apie platesnių senosios klasikinės civilizacijos ir visos Vakarų kultūros kontekstų suvokimą, apmąstymą ir įsisavinimą.

Šv. Jeronimo premijos komisija – vertėja profesorė Genovaitė Dručkutė, kalbininkė Rita Urnėžiūtė, vertėja dr. Rasa Klioštoraitytė di Pasquale, vertėjas Paulius Garbačiauskas ir LLVS pirmininkė Rasa Matulevičienė.

A. Kudulytės-Kairienės vertimus apibūdina du kriterijai: neprilygstama metro ir žodžio meistrystė bei nepaprastai aukšti originalo ir vertimo teksto atitikimo standartai. Ši dermė suteikia galimybę lietuvių skaitytojui savos kultūros apraiškas suvokti etaloninės Antikos literatūros kontekstuose, o elegantiškus ir rafinuotus graikų poezijos šedevrus be galo paprastai ir suprantamai apgyvendinti savos kultūros erdvėje.

Svarbiausi Audronės Kudulytės-Kairienės vertimo darbai, už kuriuos  jai skirta 2017 m. Šv. Jeronimo premija, yra šie:

ARCHAJINĖ IR KLASIKINĖ GRAIKŲ POEZIJA:

„Antikos poetės“: senovės graikių ir romėnių poezijos rinktinė (Charibdė, 2003); Hesiodas „Teogonija“ (Aidai, 2002); Hesiodas „Heraklio skydas“ (Literatūra, 48 (3), Vilniaus universiteto leidykla, 2006); „Homeriniai himnai“ (Aidai, 2016).

HELENISTINĖ GRAIKŲ POEZIJA:

Teokritas „Idilės. Epigramos“ (Aidai, 2000); Moschas „Europė“ (Literatūra, 46 (3), Vilniaus universiteto leidykla, 2004); Bionas „Adonio epitafija“, fragmentai. (Literatūra, 47 (3), Vilniaus universiteto leidykla, 2005); Kalimachas „Himnas Apolonui“ (Graikų literatūros chrestomatija. Mintis, 2008, p. 653–656); Apolonijas Rodietis „Argonautika“ (Mintis, 2012).

KLASIKINĖ GRAIKŲ TRAGEDIJA:

Aischilas „Maldautojos“ (Dramų stalčius); Euripidas „Elektra“ (Charibdė); Euripidas „Orestas“ (Dramų stalčius).

Saskijai Drude 2017 m. Šv. Jeronimo premija skirta už meistrišką įvairių tekstų vertimą bei nuoseklią ir energingą lietuvių literatūros sklaidą Vokietijoje.

Šv. Jeronimo premijos komisija – vertėja Kristina Sprindžiūnaitė, vertėja Irena Aleksaitė, vertėjas ir rašytojas Laimantas Jonušys, Kultūros ministerijos atstovė Rasa Balčikonytė, Tarptautinių kultūros programų centro atstovė Vakarė Smaleckaitė.

Saskija Drude gimė ir užaugo Vakarų Vokietijoje. Studijuodama slavų filologiją Miunsteryje, pradėjo mokytis latvių ir lietuvių kalbų. Į Lietuvą pirmą kartą atvyko 1991 m. kaip „Project Studia Baltica“ dalyvė. 1995 m. įgijo Miunsterio universiteto slavistikos, baltistikos, bendrosios kalbotyros magistro diplomą. 1995–1997 m. dirbo Vilniaus universiteto vokiečių kalbos dėstytoja.

Pirmasis Saskijos Drude literatūrinis vertimas pasirodė 1997 m. antologijoje „Die Kühlschrankkiste und andere litauische Erzählungen. Aus dem Litauischen von Studenten der Universität Münster und Greifswald“ (Liane Klein). 2002 m. Saskija Drude išvertė nemažai esė ir kitų tekstų Lietuvos pristatymui Frankfurto knygų mugėje. 2004 m. išėjo jos išversta Tomo Venclovos knyga „Vilnius. Vadovas po miestą“, kiek vėliau – Nijolės Strakauskaitės kelionių vadovas po Mažąją Lietuvą „Klaipėda, Kuršių Nerija, Karaliaučius“. Pastarieji treji metai net šešias kalbas puikiai mokančiai vertėjai buvo ypač turtingi vertimų iš lietuvių kalbos. Leipcigo knygų mugės stende buvo keturios Saskijos Drude išverstos knygos: Romualdo Granausko „Šventųjų gyvenimai“ (Die traurigen Flüsse, Corso Verlag 2017), Kęstučio Navako esė rinktinė (Die gelassene Katze, CorsoVerlag 2017), Lauryno Katkaus sudaryta lietuvių literatūros šimtmečiui skirta straipsnių rinktinė (100 Jahre litauischer Literatur. Ein Crachkurs. LKI, 2017), Rimvydo Laužiko ir Antano Astrausko lietuvių ir vokiečių gastronominių ryšių istorijos studija (Wie der gepökelte Stiernach Konstaz fuhr, LKI 2017, versta kartu su Liane Brigitte Klein), bei du kiek anksčiau išėję, ypatingo vertėjos kruopštumo pareikalavę Vilniaus ir Kauno architektūros gidai – Architekturführer Vilnius, DOM Publisher, 2014 ir Architekturführer Kaunas, DOM Publisher, 2016. Pasibaigus itin intensyviam darbymečiui vertėja ir toliau aktyviai dirba savo mėgstamą darbą. Šiemet ji jau spėjo išversti Sigito Parulskio esė Kalte Chronik ir savo iniciatyva verčia Kristinos Sabaliauskaitės romano Silva rerum pirmąją dalį bei yra parengusi antrosios dalies ištraukų – neprarasdama vilties surasti romanui leidėją Vokietijoje. Taip pat jos parengta ir Linos Ever Berlyno romano ištrauka vokiečių kalba, siekiant šiuo kūriniu sudominti vokiečių leidėjus.

Šv. Jeronimo premijos kasmet skiriamos užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui už profesionalius ir meniškus vertimus, už nuopelnus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, meninio vertimo teorijai ir kritikai, vertėjų ugdymui. Premijos tikslas – pripažinti ir skatinti vertėjo kaip menininko darbą ir indėlį į Lietuvos kultūrą, literatūrą ir kalbą, kultūrų dialogą, pasaulio elitinės literatūros leidybą, kelti literatūros vertėjų profesijos prestižą.

Šv. Jeronimo premijų steigėjai – Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga ir Lietuvos Kultūros ministerija.

Programą įgyvendina